Nieuws

Stad Brug­ge plaatst nieu­we bor­den met bood­schap om motor af te zet­ten als je voer­tuig stilstaat

Schepen Minou Esquenet aan de Katelijnebrug

Stad Brugge zet een nieuwe sensibiliseringsactie op om de motor uit te zetten als je voertuig stil staat. “Concreet hebben we vernieuwde borden geplaatst ter hoogte van de bruggen aan de Brugse Ring met de heldere slogan ‘brug open – motor af’”, zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet. 

Daarnaast zullen de stadswachten sensibiliseringskaartjes bedelen aan bestuurders van personenwagens, taxi’s of bestelbusjes waarvan de motor bij stilstand blijft draaien. “Dit is niet enkel verboden, maar ook belangrijk voor de gezondheid van de bestuurder, passagiers en toevallige voorbijgangers of fietsers.”

Hogere concentratie aan fijn stof op Ring

Stad Brugge heeft een relatief goed zicht op de fijn stof concentraties in Brugge. “We beschikken over een combinatie van door computers gemodelleerde waarden, metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij en sinds 2012 over data van de meetfiets van het Stadslabo. Deze meetfiets meet fijnmazig verschillende concentraties aan fijn stof terwijl de fiets een traject door de stad aflegt. Uit de metingen blijkt dat ter hoogte van de bruggen aan de Brugse Ring een hogere concentratie aan fijn stof wordt waargenomen”, zegt schepen Minou Esquenet. “Dit is onder andere te wijten aan chauffeurs die de motor van hun voertuigen niet afzetten als de brug openstaat. Maar ook op andere plekken waar de motor bij stilstand van het vervoer blijft draaien, bijvoorbeeld ter hoogte van scholen of parkeerzones, zijn de concentraties aan fijn stof of NOX tijdelijk beduidend hoger.”

Daarom start Brugge de sensibiliseringsactie om de motor uit te zetten als je voertuig stil staat. De stad plaatst vernieuwde borden ter hoogte van de bruggen aan de Brugse Ring met de slogan ‘brug open – motor af’.”

De redactie