Nieuws

Poli­tie houdt groot­scha­li­ge over­last­con­tro­le op trein­rei­zi­gers in sta­ti­on Kortrijk

Kortrijk station politie

In het station van Kortrijk hebben agenten van PZ VLAS op zaterdagnamiddag en -avond samen met de federale spoorwegpolitie, inspecteurs en hoofdinspecteurs in opleiding aan de West-Vlaamse Politieschool (WPS) en met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) aankomende reizigers gecontroleerd. 

Ze controleerden ruim 800 treinreizigers specifiek op drugsbezit en -handel, verboden wapendracht, geseinde personen, personen zonder geldige identiteits- of verblijfsdocumenten en fiets- en e-stepdiefstal. 71 personen ondergingen een grondige screening, als de drughond signaal gaf of omdat ze zich verdacht gedroegen.

18 personen hadden drugs op zak en er werd 1 verboden wapen aangetroffen. Ze kregen ter plaatse een geldboete. Ten slotte troffen ze 6 personen aan illegaal in het land te verblijven en 1 geseind persoon inzake intrafamiliaal geweld. De actie verliep vlot en zonder incidenten.

Karel Janzen