Nieuws

Min­der fail­lis­se­men­ten maar wel groot­ste banen­ver­lies (door Mc Three Waregem)

2023-04-20 00:00:00 - Economie sputtert: 1 op 4 bedrijven past groeiplannen aan

Het aantal faillissementen in West-Vlaanderen vertoonde in januari als enige Vlaamse provincie in Vlaanderen een daling. Dat laat UNIZO West-Vlaanderen weten. "Ondanks deze positieve verschuiving gaat dit gepaard met het hoogste aantal banenverlies sinds 2014, zo blijkt uit cijfers van GraydonCreditsafe." Van de 345 verloren banen is het merendeel toe te schrijven aan het faillissement van MC Three in Waregem.

"Volgens recente cijfers is West-Vlaanderen de enige Vlaamse provincie waar een daling van het aantal uitspraken wordt genoteerd. Met slechts 78 uitspraken vertegenwoordigt deze daling een afname van 8,24% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar", zegt UNIZO.

Vincent Kint, gedelegeerd bestuurder UNIZO West-Vlaanderen: “Hoewel West-Vlaanderen een daling van het aantal faillissementen ziet, blijft de provincie wel verantwoordelijk voor een aanzienlijk aantal verloren banen in Vlaanderen. Van de 1406 banen die verloren zijn gegaan in Vlaanderen, zijn er maar liefst 345 toe te schrijven aan bedrijven in West-Vlaanderen. Dit is het grootste aantal banenverlies in West-Vlaanderen sinds 2014. Bovendien is dit aantal het hoogste aantal van alle Vlaamse provincies”

Ontwrichte zones

Van de 345 verloren banen zijn er 262 toe te schrijven aan de sluiting van MC Three in Waregem.

UNIZO West-Vlaanderen steunt dan ook het voorstel van Minister Brouns om een ontwrichte zone in West-Vlaanderen op te richten." Ontwrichte zones kunnen worden ingesteld wanneer er in een bepaalde regio een hoog aantal collectieve ontslagen plaatsvindt. In deze zones kunnen bedrijven die investeren en nieuwe werknemers aannemen gedurende twee jaar profiteren van een federale korting van 25% op de bedrijfsvoorheffing. Dit komt neer op een besparing van 4 à 5% op de loonkosten.  Momenteel zijn er drie ontwrichte zones in Vlaanderen, maar West-Vlaanderen valt hierbuiten."

Vincent Kint: “Gelet op de recente collectieve ontslagen, steunt UNIZO West-Vlaanderen het voorstel om een ontwrichte zone in West-Vlaanderen op te zetten. Vooral in deze tijden van stijgende loonkosten als gevolg van indexering, de hoge grondstofprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt, is elke extra vermindering van de loonkost welkom om de West-Vlaamse economie te ondersteunen”.

Actie personeel Mc Three
Nieuws

McThree legt boeken neer: 278 werknemers verliezen job

Redactie