Nieuws

Ener­gie­mi­nis­ters, waar­on­der Tom­me­lein, maak­ten fou­ten met terug­draai­en­de teller

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De energieministers, onder wie destijds ook Bart Tommelein, hebben een fout gemaakt door eigenaars van zonnepanelen het recht op de terugdraaide teller te garanderen. Dat oordeelt de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.

Een groep eigenaars van zonnepanelen eiste een compensatie voor het verdwijnen van de terugdraaiende teller. Dat voordeel was beloofd door de toenmalige ministers, onder wie Bart Tommelein. Maar omdat de regeling rond die teller vernietigd is, lopen eigenaars van zonnepanelen beloofd rendement mis.

Te voortvarend

De rechtbank oordeelt nu dat de voormalige ministers van Energie, Bart Tommelein en Lydia Peeters, te voortvarend hebben gecommuniceerd.

"De ministers hadden immers onverbloemd en uitdrukkelijk moeten aangeven dat de regering bij het verzekeren van het rendement slechts een bepaalde rol kon spelen en in geen geval volledig autonoom regelgeving kon tot stand brengen die het rendement kon waarborgen"

Brusselse rechtbank van eerste aanleg

De rechtbank is van mening dat zonder deze verduidelijking  de gemiddelde burger de bedoelde verklaringen dan ook niet anders on opvatten dan dat de regering in alle geval het nodige zou doen om hem een rendementsgarantie te bieden. 

Wel in fout, maar geen schadevergoeding

Er is dus een fout begaan: "De overheid beging een fout door te laten uitschijnen dat zij - ook bij vernietiging van een decretale regeling - de prosumenten kon verzekeren van een volledig rendement." Gezien alle adviezen die er lagen, had Vlaanderen moeten weten dat het decreet de toets van het Grondwettelijk Hof niet zou doorstaan, oordeelt de rechtbank.

Een schadevergoeding moet evenwel niet worden betaald, omdat er geen oorzakelijk verband kan worden aangetoond.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
Celien Tanghe
Belga