Nieuws

24-uren­sta­king in gevan­ge­nis­sen Ieper en Brug­ge gaat door

2021-06-30 00:00:00 - Staking in gevangenis Brugge afgelopen

De 24-urenstaking in de Belgische gevangenissen gaan wel degelijk door. Vanaf 14 maart om 22 uur legt het personeel het werk neer. "De aanzegging die werd ingediend op 2 maart werd geactiveerd. De voorstellen van de overheid konden geen steun vinden bij het personeel", zegt Eddy De Smedt, vakbondsman bij VSOA.

Maandag was er overleg tussen de vakbonden en het kabinet van de minister, maar de voorgestelde maatregelen vangen bot bij de achterban van de vakbonden. "Het vertrouwen is laag", zegt Robby De Kaey van de socialistische vakbond ACOD Gevangenissen.

"Zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige kant klinkt de beslissing om het werk neer te leggen unaniem", zegt ook Alain Blancke van de christelijke vakbond ACV.

Gevangenis brugge 2
Nieuws

Ook Brugse gevangenis laat geen nieuwe gedetineerden meer toe

Verlengd penitentiair verlof

Een van de voorstellen was om het verlengd penitentiair verlof, zoals dat in het verleden toegekend werd om de overbevolking aan te pakken, uit te breiden voor de veroordeelden tot maximaal tien jaar die al een succesvol verlof hebben gehad, waarbij ze afwisselend een maand in penitentiair verlof gaan en een maand in de gevangenis doorbrengen. Gedetineerden veroordeeld voor terrorisme- en zedenfeiten zijn uitgesloten.

Maar volgens de vakbonden is het voorstel onvoldoende als oplossing voor de overbevolking en zou het leiden tot bijkomende werkdruk. "Zo komt er bij penitentiair verlof heel wat kijken qua voorbereiding, registratie en opslag van persoonlijke spullen", verduidelijkt De Kaey. Volgens de vakbondsman zijn ook oplossingen op lange termijn nodig.

Overbevolking

De vakbonden dienden vorig weekend een aanzegging in voor een 24-urenstaking in de Belgische gevangenissen vanaf 14 maart om 22 uur, om de overbevolking en de veiligheid in de gevangenissen aan te kaarten. Die overbevolking leidde ertoe dat personeel de afgelopen week al in tien gevangenissen weigerde om nog nieuwe gedetineerden op te nemen. Zo willen de vakbonden het bevolkingscijfer onmiddellijk zien zakken richting de 10.700 gedetineerden.

Momenteel zitten er net iets meer dan 12.000 mensen in de Belgische gevangenissen. Volgens het vakbondsfront moet men inzetten op elektronisch toezicht en bijkomende plaatsen in de reguliere psychiatrie. Op die manier zou er een betere doorstroming volgen van geïnterneerden in de forensische zorginstellingen.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
Belga