Nieuws
 | update 

Ook Brug­se gevan­ge­nis laat geen nieu­we gede­ti­neer­den meer toe

Gevangenis brugge 2

Ook in de gevangenis van Brugge laten ze voorlopig geen nieuwe gedetineerden toe. Net als in tal van andere gevangeniscentra in het land. Directie, personeel en de vakbonden protesteren daarmee tegen de overbevolking en hoge werkdruk. Of de geplande 24-urenstaking op 14 en 15 maart doorgaat, hangt af van het voorstel van de bonden na overleg met het Justitiekabinet. "Het personeel beslist", klinkt het.

Momenteel is er in totaal een overbevolking van 15 procent, ofwel 1.600 gevangenen te veel. In Brugge laten ze wel medische transfers toe, en vrouwen met kinderen.

Vanaf 14 maart 22 uur willen alle gevangenissen in het land trouwens 24-uur lang het werk neerleggen. Ze hebben daarvoor een stakingsaanzegging ingediend. Ook de nieuwe gevangenis van Ieper. Volgens de socialistische vakbond ACOD komen daar te snel te veel nieuwe gedetineerden toe. Bovendien is nog een derde van de vacatures niet ingevuld.

Gevangenis brugge 2
Nieuws

Vanavond start staking in Brugse gevangenis: "Escalatie van geweld is enorm toegenomen"

Verlengd penitentiair verlof

Na het overleg vanmiddag met het kabinet van minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) gaan de vakbonden de voorstellen die op tafel liggen aan de achterban voorleggen. De minister zelf was niet aanwezig. "De achterban beslist of de stakingsaanzegging geactiveerd wordt of niet", zegt Frank Conings, federaal secretaris justitie van ACV Openbare Diensten. Bij de socialistische bond klinkt een gelijkaardig geluid. "Ik ga de voorstellen niet afvallen, maar ook niet verdedigen", zegt Robbie De Kaey, federaal secretaris van ACOD Gevangenissen.

Concreet is het de bedoeling dat het verlengd penitentiair verlof, zoals dat in het verleden toegekend werd om de overbevolking aan te pakken, uitgebreid wordt. Zo was er bij straffen tot maximaal tien jaar, met uitzondering van terreur- en zedenfeiten, het regime van zeven dagen detentie, zeven dagen verlof. Maar dat verlof zou nu uitgebreid worden naar enkele weken. De Kaey zegt dat zo driehonderd gedetineerden minder in de gevangenis zouden verblijven. "Dat komt overeen met het aantal zogenoemde grondslapers." 

"Kleinere impact"

Daarnaast zou voorgesteld zijn om geïnterneerden beter te laten doorstromen naar de forensisch psychiatrische centra en de reguliere zorg. Conings zegt dat van die maatregel wel een kleinere impact verwacht wordt. Tegen vrijdag wil het kabinet een antwoord van de bonden. Het kabinet-Van Tigchelt geeft geen commentaar op het overleg. De socialistische bond zegt tot slot nog dat ook gevraagd werd om de gevangenissen die 'op slot' zijn weer te openen.

In januari en februari waren er ook al stakingen om de overbevolking aan te kaarten.

Gevangenis brugge 2
Nieuws

Vanavond start staking in Brugse gevangenis: "Escalatie van geweld is enorm toegenomen"

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere