Nieuws

Wor­den gevol­gen storm erkend als ramp?

2019-03-11 00:00:00 - Worden gevolgen storm erkend als ramp?

Weerkundige David Dehenauw van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) noemt het stormweer dat zondag over delen van het land raasde, niet uitzonderlijk. De Vlaamse overheid kijkt hoe dan ook of de stormschade als ramp kan erkend worden.

Het weerstation van Zeebrugge, op de oude havendam, noteerde een piek van 119 km/u. In Middelkerke werd een windsnelheid van 105 km/u opgetekend.

"Als weerman zou ik de storm van zondag niet uitzonderlijk noemen", blikt Dehenauw vanmorgen terug. Elk jaar kennen we stormen, ook rukwinden boven 100 kilometer per uur. "Zo haalden we midden januari vorig jaar op de luchthaven in Deurne een piek van 118 km/u".

Erkenning als ramp?

De vraag om schade als gevolg van een uitzonderlijk natuurfenomeen of weersomstandigheden als ramp te erkennen, moet komen van de regionale overheden, waarna het KMI dan een officieel rapport opstelt.

Minister-president Geert Bourgeois laat alvast onderzoeken of gemeenten in aanmerking komen voor erkenning. De procedure voor schadevergoeding loopt in meerdere stappen. Eerst moeten de gemeenten aan het Vlaams Rampenfonds melden dat ze getroffen werden. Op basis daarvan worden de weersfenomenen onderzocht aan de hand van wetenschappelijke criteria. Daarna kan de Vlaamse Regering het stormweer erkennen als algemene ramp. Pas dan kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

“Vlaamse gemeenten die het voorbije weekend zware schade ondervonden als gevolg van de rukwinden hebben 30 dagen de tijd om een aanvraag in te dienen bij het Rampenfonds om dit stormweer te erkennen als ramp, waarna het KMI een onderzoek kan opstarten. Stormwinden met minstens een windsnelheid van 120 kilometer per uur worden als algemene ramp erkend”, aldus de minister-president.

Bekijk ook

  •  

 

Belga
Ben Storme