Werk­ge­vers van Oos­tend­se en Zee­brug­se havens maken bezwaar tegen beleids­plan Kustvisie

2014-03-23 00:00:00 - Havenuitbreiding Zeebrugge stilgelegd

De ondernemersorganisaties APZI-Voka en OPUA-Voka van de havens van Zeebrugge en Oostende hebben bezwaar ingediend tegen het strategisch beleidsplan Kustvisie. Dat schrijft het magazine Flows en Dieter Coussée, de regioverantwoordelijke van Voka West-Vlaanderen.

Het beleidsplan Kustvisie omvat een reeks maatregelen van Vlaanderen om de kust te beschermen tegen zware stormen en de stijgende zeespiegel. In dat plan staan ook mogelijke maatregelen voor de havens van Zeebrugge en Oostende, maar met die maatregelen zijn de ondernemersorganisaties van beide havens het niet eens. Daarom dienden ze tijdens het openbaar onderzoek bezwaren in.

Concreet stelt Vlaanderen voor om de voorhaven van Zeebrugge open te houden. "Dat houdt in dat er grote aanpassingswerken moeten gebeuren aan de kaaien om die te verhogen. Dat is niet haalbaar voor de bedrijven", zegt Coussée.

Havens uitbreiden richting zee

Voor Oostende ziet Vlaanderen verschillende mogelijke oplossingen. "Een van de opties is ook daar de havengeul openlaten. Maar ook in Oostende is het onbegonnen werk om alles in de voorhaven te verhogen", aldus Coussée. Een andere optie is de bouw van een stormvloedkering. "Ook dat is niet haalbaar, omdat de havengeul veel te breed is." Tot slot is ook de bouw van een sluis volgens Voka West-Vlaanderen geen optie. "Tijdens de bouwwerken zou de haven niet bereikbaar zijn. Dat is dus niet haalbaar."

In plaats daarvan stelt Voka West-Vlaanderen voor om beide havens uit te breiden richting zee. "Dan kunnen de bedrijven verhuizen naar het zeewaartse gedeelte terwijl er bijvoorbeeld sluizen worden gebouwd tegen stormen en de stijgende zeespiegel. Zo worden bedrijven niet gehinderd door de jarenlange werken", zegt Coussée.

Belga