Nieuws

Water­over­last: Situ­a­tie sta­biel maar Blan­k­aart & IJzer in Diks­mui­de nauw­let­tend opgevolgd”

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

"De situatie is onder controle". Dat zegt waarnemend provinciegouverneur Anne Martens na het crisisoverleg vanmorgen in Diksmuide. "Vooral de situatie aan de Blankaart en de IJzer in Diksmuide wordt momenteel nauwlettend in het oog gehouden. De focus van de hulpdiensten ligt nu vooral op de bescherming van de gemeente Diksmuide."

"De voorbije nacht bereikte een nieuwe neerslagzone ons land"; zegt de crisiscel van de provincie. "Bijkomend wordt in de loop van de dag door het KMI zelfs nog een code geel voor wind afgekondigd. Vooral deze combinatie van wind, regen en de aanwezigheid van het vele water baart zorgen."

Anne Martens wateroverlast

"Vooral de situatie aan de Blankaart en de IJzer in Diksmuide wordt momenteel nauwlettend in het oog gehouden. De focus van de hulpdiensten ligt nu vooral op de bescherming van de gemeente Diksmuide."

Provinciale crisiscel over wateroverlast in de Westhoek

Reporter Jeroen Vercruysse geeft een stand-van-zaken in het nieuws van 18u:

Dit is de actuele situatie:

"De voorbije nacht waren er op het terrein geen bijkomende interventies meer. Alle voorbereidende beschermingsmaatregelen bewijzen hun nut. De extra aangelegde dammen houden stand en doen hun werk. Het niveau van het Blankaartbekken bleef stabiel en is niet meer verder gestegen tijdens de nacht. De aanvulling van de voorraad zandzakken ging ondertussen ook op kruissnelheid verder. Defensie biedt hierbij ondersteuning aan.

In de regio Poperinge is het waterpeil ondertussen licht gedaald maar blijft waakzaamheid geboden nu het opnieuw regent.

Het is nu verder afwaarts in het IJzerbekken dat alarmpeil overschreden wordt. Vooral de situatie aan de Blankaart en de IJzer in Diksmuide wordt momenteel nauwlettend in het oog gehouden. De focus van de hulpdiensten ligt nu vooral op de bescherming van de gemeente Diksmuide."

Winterdijk Diksmuide

Wat gebeurt er momenteel op het terrein?

  • De voorbije nacht werd de Sint-Jorissluis opengezet om zoveel mogelijk water vanuit de IJzer zo snel mogelijk weg te krijgen.
  • In de regio nemen de waterbeheerders alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk extra water richting het IJzerbekken gestuwd wordt en de afwatering naar de zee via andere, alternatieve wegen gebeurt.
  • Dit gebeurt in optimale samenwerking met onze buurlanden, waarbij water afgevoerd wordt via zowel Frankrijk (Duinkerke) als Nederland (via de Leie en de Schelde richting Terneuzen). Extra pompen worden ingezet aan het sluizencomplex in Nieuwpoort om al het bijkomende water zoveel mogelijk meteen af te voeren richting zee en de situatie stabiel te houden in de IJzervlakte. We hebben daar bijkomend het geluk van een gunstig tij op zee om deze maximale afvoer te kunnen verkrijgen.
  • De bijkomende pompinstallaties kunnen niet zomaar overal geplaatst worden. Dit vereist niet alleen een stabiele ondergrond, maar heeft ook lokaal gevolgen qua mobiliteit en bereikbaarheid. Alle hulpdiensten werken hiervoor nauw samen. De pompen blijven actief zo lang als nodig is, en verwacht wordt dat dit zeker de komende weken nog het geval zal zijn.
  • Voorlopig waren er nog geen evacuaties van omwonenden, bedrijven of boerdijen nodig, maar de hulpdiensten zijn ook op dit worst-case-scenario voorbereid.
Wateroverlast Westhoek

Waakzaam blijven

De waterellende is helaas nog niet meteen voorbij. Vandaag en morgen blijven regen en wind onze richting uitkomen. Verwacht wordt dat in het IJzerbekken hierdoor de alarmdrempels ook de komende dagen overschreden zullen blijven. Elke extra regendruppel zorgt er nu voor dat een daling van het waterpeil vertraagt of zelfs licht teniet gedaan wordt.

Op de waterwegen buiten het IJzerbekken wordt verwacht dat deze nieuwe neerslagzone niet meer tot kritieke situaties zou leiden.

De hulpdiensten blijven de toestand op het terrein op de voet verder opvolgen en blijven paraat om in te grijpen waar nodig. Ondertussen is de crisiscel gestart met de voorbereiding van de nazorg en bekijken we samen met de verantwoordelijke diensten en besturen hoe de getroffen mensen zo goed mogelijk kunnen ondersteund worden bij de aanpak van de gevolgen van de wateroverlast.

Het nummer 1722 en het e-loket www.1722.be blijven actief voor alle hulpvragen over de wateroverlast. Voor levensbedreigende situaties bel je 112.

Andy Debo
Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse

LIVE: Water­over­last in West-Vlaanderen

Door de felle regenbuien zijn heel wat waterlopen buiten hun oevers getreden en zijn er overstromingen, niet alleen in de Westhoek. Hier lees je het meest recente nieuws met updates.

Wateroverlast westhoek luchtfoto