Nieuws

Tes­ten met drop­pen van voor­wer­pen via dro­nes geslaagd

2023-04-14 00:00:00 - Testen met droppen van voorwerpen via drones geslaagd

Testen met drones die aan de kust voorwerpen droppen zijn positief verlopen. Dat heeft gouverneur Carl Decaluwé geantwoord aan provincieraadslid Kurt Himpe uit Izegem.

Politiezones aan de kust oefenen nu al geregeld met het droppen van voorwerpen. Er is ook al getest met het droppen van reddingsvesten bij strandredders.

“Maar drones bieden ook heel wat voordelen bij incidenten en noodsituaties op zee”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Zo kunnen radio’s, flessen water, thermische dekens, bakens… gedropt worden bij plaatsen waar het te gevaarlijk is om reddingsdiensten te sturen.”

Hiaten in de wet?

Maar het gebruik van drones wordt door hiaten in de wetgeving nog altijd beperkt. “Het aanvaarden van vooraf gedefinieerde risicoanalyses zou een grote hulp betekenen zoals voor de bijstand bij branden en het in kaart brengen van een verkeersongeval. Dat is perfect voorafgaandelijk vast te leggen en over alle hulpdiensten heel toepasbaar zonder dat iedereen apart telkens een risicoanalyse moet maken die zeer tijdrovend is”, verduidelijkt gouverneur Decaluwé.

“Ook de beperking van vluchten tot een afstand van maximaal 500 meter rond een niet-bewegende piloot is een hiaat. Met het oog op de komst van drones met een grotere autonomie moet dit zeker opnieuw bekeken worden en moet niet de afstand, maar wel de hoogte een rol gaan spelen.”

 

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse