Nieuws

Te wei­nig huis­art­sen en ster­ke ver­grij­zing aan de kust: jon­ge dok­ters trek­ken aan alarmbel

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Drie jonge huisartsen uit Middelkerke, De Panne en Leffinge trekken aan de alarmbel, want de situatie is voor hen stilaan onhoudbaar. Huisartsen komen er nauwelijks bij, en dat terwijl het aantal patiënten met zware en complexe ziektebeelden de pan uitswingt. Vooral aan de kust is de situatie stilaan onhoudbaar.

Aan de kust neemt de vergrijzing stilaan de overhand en de zorgnood neemt er onophoudelijk toe, meer dan in de rest van de provincie. Complexe aandoeningen vragen meer tijd voor verzorging en opvolging, maar die tijd hebben huisartsen niet. De wachtlijsten worden alsmaar langer, zien ze ook in de huisartsenpraktijk in Middelkerke.

"Wij voelen die druk meer en meer. En als we zien dat er geen nieuwe collega’s bijkomen, is dat als het ware een muur die op ons afkomt, waarmee we geen weg weten."

Jelle Nieuwenhuyse, huisarts bij Doc@Sea Middelkerke

Steeds meer huisartsen stellen hun pensioen uit omdat de overblijvende collega’s geen ruimte hebben voor de extra werklast. De meest praktijken hebben al noodgedwongen een patiëntenstop ingevoerd. En patiënten zoeken dan uiteindelijk hulp op een spoeddienst. Daarom plaatsten huisartsen Jelle, Loesia en Vjen een oproep in een interne Facebook-groep: 

Enkele jaren geleden waren we nog de kanarie in de koolmijn. Maar kanaries mogen nog met duizenden tegelijk stoppen met zingen en doodvallen, het helpt allemaal geen zier als de mijnwerkers zowel blind als doof zijn. Net daarom is het belangrijk dat ook wij onze stem laten horen.

"Oplossing moet structureel zijn"

De oproep kon meteen op veel bijval rekenen. "Het is echt wel een probleem dat leeft. En het is altijd jammer, als er dan gezegd wordt: “Je moet gewoon wat meer werken.” Ik denk niet dat de oplossing is: werk wat harder. De oplossing moet structureel zijn en niet gewoon: werk wat langer en het is opgelost", vertelt huisarts Loesia Tryssesoone. 

Overheidsinitiatieven zoals de hervorming van de wachtdiensten of de ‘New Deal’, het nieuwe organisatie- en financieringsmodel van de voor de huisartsen, brengen in de praktijk maar weinig soelaas. 

Stefaan Six
Celien Tanghe