Nieuws

Stu­die­bu­reau aan­ge­steld voor afbraak deel Vroon­hof­si­te in Poperinge

2023-02-28 00:00:00 - Studiebureau aangesteld voor afbraak deel Vroonhofsite in Poperinge

Studiebureau Stael Construction & Engineering Services uit Assebroek is aangesteld voor de afbraak van een deel van de Vroonhofsite in Poperinge. Dat hebben het stadsbestuur van Poperinge en provincie West-Vlaanderen beslist.

Concreet gaat het om een open tracé van de Vleterbeek op de Vroonhofsite. Daar heeft het studiebureau nu de eerste afbraakplannen voor opgemaakt. 

De afbraak zal in twee fases gebeuren. In de eerste fase, die dit jaar nog van start gaat, worden alle gebouwen afgebroken. Alleen de turnzaal en het tussengebouw blijft voorlopig overeind. De fundering en de kelderruimtes van de gebouwen blijven tijdelijk staan om de onderliggende grondzone niet te verstoren. Het volledige terreinoppervlak wordt ook onthard voor archeologisch onderzoek. Daarna zal in de tweede fase de funderingen en kelders van de gebouwen worden afgebroken.

Bovendien komt er een tijdelijke parkeerzone met toegangswegen naar de gebouwen. De muurafscheidingen aan de westzijde worden versterkt en de dakaansluiting aan de noordvleugel hersteld. Het studiebureau maakt later nog plannen voor de afbraak van de turnzaal en het tussengebouw. Daar komt namelijk de nieuwe Kunstacademie.

Bekijk ook:

De redactie