Nieuws

Deca­luwé na cri­sis­over­leg in Pope­rin­ge: Situ­a­tie voor­lo­pig onder con­tro­le, maar nood- en inter­ven­tie­plan blijft van kracht”

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De situatie rond de wateroverlast in de Westhoek evolueert voorzichtig positief. Dat heeft de gouverneur van West-Vlaanderen zaterdag gezegd na het crisisoverleg in Poperinge. Ook premier Alexander De Croo en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden waren daarbij aanwezig.

De weersvoorspellingen houden het tot zondagavond grotendeels droog, met nog slechts beperkte lokale buien. Dat geeft de tijd om op de kritieke punten het water verder te doen zakken tegen de volgende neerslagzone.

Ondertussen zijn op de meeste plaatsen de pieken bereikt en is er stilaan sprake van een daling van de waterpeilen. Kritieke punten blijven voorlopig nog alles wat stroomafwaarts van Lo-Fintele gelegen is evenals de regio van het Blankaartbekken in Woumen.

Westhoek

In het Blankaartbekken blijft op dit moment de instroom ongeveer even groot als de uitstroom. Aangezien het bekken overvol staat, zijn er op diverse plaatsen overstromingen gesignaleerd. Verwacht wordt dat dit hoge peil nog langere tijd zal aanhouden. Positief nieuws is dat het waterproductiecentrum er dankzij de getroffen beschermingsmiddelen nog steeds kon gevrijwaard blijven, maar de situatie blijft er wel precair. 

Ook Lo-Reninge-Fintele blijft omwille van de hoge waterstand een kritiek punt. Hier stijgt het waterpeil nog steeds. Het Lo-kanaal wordt, in functie van het getij, ingezet om water vanuit de IJzer af te voeren. 

Bijkomend wordt ook nog steeds in Nieuwpoort met open sas geloosd.

In Vleteren zijn de hulpdiensten op het terrein in de weer om een losgeslagen ponton te beveiligen dat de IJzer dreigde te blokkeren. Ook de dierentuin ‘Zonnegloed’ wordt er getroffen door wateroverlast en heeft de hulp van de brandweer ingeroepen.

De situatie is ondertussen onder controle in Roesbrugge, Stavele, Heuvelland en Ieper. Waakzaamheid blijft in Ieper wel geboden omdat de vesten er helemaal verzadigd zijn.

Buiten de Westhoek

De focus ligt hier voornamelijk op het Kanaal Duinkerke-Veurne, dat gebruikt wordt voor de afvoer van het water. Tot nu toe kon hier onvoldoende gebruik van gemaakt worden omdat er nog te veel water uit Noord-Frankrijk onze richting uitkomt.

Op de Leie in Menen werd ondanks een piekafvoer toch het prewaakpeil nipt bereikt. De afvoer van het water uit Frankrijk richting de Leie gebeurt via de Heulebeek waardoor het hoge waterpeil hier nog even kan aanhouden en het risico op overstromingen blijft bestaan. Aan de omwonenden wordt gevraagd om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen (zoals auto’s op een veilige plaats parkeren, …). 

De overige lokale problemen die de voorbije nacht opdoken zijn ondertussen overal wel min of meer onder controle. Extra zandzakken werden geleverd en blijven er ter beschikking. In Moorsele werden bijkomend door de brandweer pompen ingezet om het water maximaal weg te pompen. 

De hulpdiensten en de waterbeheerders blijven in de volledige getroffen regio de komende uren en dagen maximaal inzetten op de afvoer van het water en het zoveel mogelijk verder verlagen van de huidige waterpeilen. De situatie op het terrein blijft op de voet verder opgevolgd worden.

Ondanks het feit dat er rekening gehouden werd met mogelijks noodzakelijke evacuaties bleef dit tot nu toe beperkt tot de evacuatie van slechts één door het water geïsoleerdewoning in Lo-Reninge.

Met het wegtrekken van het water worden in de regio ook afgesloten straten stilaan opnieuw toegankelijk. Dit leidt lokaal soms tot gevaarlijke situaties op de weg omdat vaak een modderlaag op het wegdek achterblijft. Voorzichtigheid op de weg is dus geboden. Terzelfdertijd blijft ook de oproep gelden om de regio te mijden als je daar niet moet zijn.

Nog niet voorbij

Ook al is de situatie momenteel onder controle, het gevaar is nog niet geweken. De hoge waterstanden zullen nog enige tijd aanhouden en de hulpdiensten hebben nog steeds de handen vol.

Zoë Delhaye