Poli­tie­zo­ne West­kust legt goed rap­port voor

De politiezone Westkust laat weten dat het aantal misdrijven op het grondgebied sinds de eeuwwsisseling (2000) met maar liefst 46 % gedaald is.

Ten opzichte van 2015 werd in 2016 een daling van 10 % waargenomen. De meest spectaculaire dalingen situeren zich onder meer in het aantal diefstallen, vandalisme, het aantal inbraken en zakkenrollerij.

In de periode 2015-2016 daalde het aantal diefstallen met 15 %, voor vandalisme gaat het om een daling met 25 % Ook het aantal inbraken daalde spectaculair. Ten opzichte van 2015 bedraagt dit 56 % . Idem voor het aantal woninginbraken (-57%).  Daar heeft de arrestatie van een keurig geklede inbreker, die gedurende 10 jaar meer dan 100 inbraken in de kuststreek en het binnenland pleegde,  ongetwijfeld mee te maken. Ook de voertuigdiefstallen werd een halt toegeroepen. De politie stelt wel een lichte stijging (+12%) van inbraken in handelszaken en bedrijven vast.

De redactie