OVER­ZICHT: Dit zijn de meest kri­tie­ke pun­ten voor water­over­last; cri­sis­cel maakt lijst bekend

Wateroverlast Roesbrugge 2

De crisiscel van de provincie West-Vlaanderen heeft vrijdagmiddag de regio's aangeduid waar de wateroverlast kritiek is.

Momenteel gaat de meeste aandacht uit naar de volgende regio’s, zegt de crisiscel van de provincie West-Vlaanderen.

  • In de Westhoek: Stavele, de Heidebeek en de Poperingevaart: in deze regio wordt een bijkomende dam opgetrokken met 2000 zandzakken en wordt extra aandacht gegeven aan de bescherming van de woningen rond de Heidebeek en de Poperingevaart
  • Aan het sas van Veurne werden extra pompen geplaatst om zo de lager gelegen gebieden te vrijwaren
  • Wevelgem: hier doken de voorbije nacht bijkomende problemen op, maar er zijn ondertussen voldoende zandzakken ter beschikking
  • Moorslede, regio Heulebeek in Dadizele: ook hier zijn de waterstanden fel gestegen maar zijn de genomen preventieve maatregelen op dit moment nog voldoende
  • De situatie op en rond de Leie en aan de Mandel in Izegem wordt eveneens op de voet gevolgd

"Alle beschikbare middelen worden op het terrein ingezet om de gevolgen van de watersnood binnen de perken te houden en te waken over de veiligheid van de bewoners", aldus de crisiscel van de provincie.

Andy Debo