Nieuws

Opnieuw extra toe­zicht op begraaf­plaat­sen tij­dens Aller­hei­li­gen in Oostende

Kerkhof Oostende

Op de begraafplaatsen is het tijdens de Allerheiligenperiode extra druk. Om een bezoek aan het kerkhof goed te kunnen laten verlopen, voorziet de stad opnieuw extra toezicht door gemeenschapswachten en vaststellers in burger.

"Samen met de gemeenschapswachten en vaststellers in burger, zorgen we ervoor dat onze begraafplaatsen een waardige plek blijven om dierbaren te herdenken. We vragen dan ook om zorg te dragen voor elkaars kostbare bezittingen", zegt schepen Hina Bhatti.

"De Allerheiligenperiode is een tijd van respect en herdenking op onze begraafplaatsen. Om de serene sfeer te behouden en diefstal of vandalisme te voorkomen, zetten we extra toezicht in."

Hina Bhatti, schepen van Burgerzaken en Toegankelijkheid

Diefstal of vandalisme

De Stad krijgt ook signalen dat er soms bloemen of aandenken worden weggenomen op de begraafplaatsen. Of dat er schade wordt toegebracht aan een graf of ornament. De vaststellers houden ook daar een extra oogje in het zeil tijdens de drukkere Allerheiligenperiode.

"Duidelijk signaal"

"We willen een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag niet thuishoort op een begraafplaats, nergens natuurlijk", zegt schepen van Samenleven Maxim Donck.

"Regelmatige controles van groot belang"

"Een begraafplaats hoort respectvol, sereen en net te zijn. Daarom zijn regelmatige controles van groot belang. Wie vandalisme of diefstal vaststelt, kan steeds online een afspraak maken om aangifte of melding te doen in het politiekantoor. Wie verdachte gedragingen ziet en een ploeg ter plaatse wil, kan terecht op het noodnummer 101", vertelt burgemeester Bart Tommelein.

Louis Maes