Nieuws

Nieuw over­stro­mings­ge­bied tegen water­over­last in Staden

Luchtfoto Bombebeek

Foto Staden

In Staden komt er een gecontroleerd overstromingsgebied tegen wateroverlast. De gemeente en de provincie bundelen de krachten. Het overstromingsgebied komt aan de Provinciebaan bij de Bombebeek.

“In Vlaanderen hebben verschillende overheden een taak in dat waterbeleid en -beheer”, verduidelijkt Bart Naeyaert, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen. “De Vlaamse overheid, de provincies, de gemeenten, polders en wateringen … allemaal beheren ze een deel van het watersysteem. Een goede samenwerking is daarom belangrijk.”

“Als we het terrein bekijken, dan is een gecontroleerd overstromingsgebied de beste oplossing. Het teveel aan water dat voor overlast zorgt, wordt met een knijpconstructie tegengehouden en komt in de lager gelegen weide terecht. Daarvoor maakten we afspraken met de eigenaar van de grond. Daar krijgt het water ruimte om geleidelijk aan in de grond te dringen of vertraagd door te stromen stroomafwaarts.”

Beelden Gemeente Staden:

Extra ingrepen stroomopwaarts nodig

Om ervoor te zorgen dat het gecontroleerd overstromingsgebied volop kan werken, moeten stroomopwaarts ook wat extra ingrepen gebeuren.

“Gemeente Staden legt een brede afvoergracht aan vanuit de Voermanstraat richting de Bombebeek”, verduidelijkt schepen van duurzaamheid Chris Verhaeghe. “Maar ook in de omgeving van het overstromingsgebied doet de provincie extra ingrepen. Zo komt er een berm om te voorkomen dat het overtollige water buiten het weiland komt. En wordt de Bombebeek zoveel als mogelijk open gemaakt voor een vlotte doorstroom door inbuizingen weg te halen.”

De werken langs de Provinciebaan zijn ondertussen gestart en moeten voor de winter van 2024 afgerond zijn.

Luchtfoto gecontroleerd overstromingsgebied aangepast

Foto Staden

Redactie