Nieuws

Nieuw over­stro­mings­ge­bied langs Gode­lie­ve­beek moet kans op water­over­last verminderen

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Langs de Godelievebeek in Beitem bij Roeselare leggen de provincie West-Vlaanderen en de stad Roeselare een nieuw gecontroleerd overstromingsbied aan. Zo wordt regenwater efficiënt afgevoerd en vermindert de druk op de gebieden stroomafwaarts.

Het project omvat verschillende maatregelen om regenwater vlot af te voeren. Het gebied langs de Godelievebeek bevatte al een klein overstromingsgebied, maar dat zal worden uitgebreid om 3.450 vierkante meter aan overtollig water te kunnen opvangen. 

"Het is een samenwerkingsproject met de provincie," zegt schepen van Waterhuishouding Francis Debruyne. Na de wateroverlast in 2016 hebben we een actieplan voorgelegd. Dit is één van de veertig punten. Voor Beitem is dit om de Kortewagenstraat te beschermen. We hebben ook nog een werk aan de Vlietputbeek aan de Gabrielstraat. Aan de Ieperseweg, aan het nieuwe hondenasiel, komt ook een buffer.

Bos blijft

De Godelievebeek zelf krijgt een meanderende bedding en er komt ook een manuele debietbegrenzer die de waterdoorvoer controleert. "Bij hevige regenval wordt het water in een speciaal ontworpen overstroomzone opgevangen en vertraagd afgevoerd, zodat de druk op stroomafwaartse gebieden vermindert," zegt de provincie. 

"Huizen in de nabijgelegen Koolbranderstraat krijgen gescheiden rioleringssystemen waardoor niet langer vervuild water wordt geloosd."

Francis Debruyne, schepen van waterhuishouding Roeselare

Het overstromingsgebied zal begraasbaar zijn. De uitgegraven grond zal gebruikt worden om kleine bermen te maken, aan de rand komen zomereiken. In de marge legt Aquafin gescheiden rioleringen aan in de Koolbranderstraat, om geen afvalwater meer in de Godelievebeek te lozen.

De werken in Beitem kosten een kleine 300 000 euro en zullen negentig werkdagen duren. Ook op de wijk De Ruiter komt een gelijkaardig overstromingsgebied.

De redactie