Nieuws

Gou­ver­neur: Tra­ger rij­den, alle dor­pen scree­nen en hulp van tech­no­lo­gie voor vlot­te­re mobiliteit”

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

In zijn jaarlijkse rede heeft provinciegouverneur Carl Decaluwé gepleit voor nog meer verschuiving in onze mobiliteit. Er is nog marge voor fiets- én voor voetverkeer, zei hij.

Net zoals andere provincies streeft ook West-Vlaanderen naar een groter aandeel van de fiets in ons vervoer, door onder andere de netwerken van fietssnelwegen uit te breiden en te promoten. 

Maar er zijn ook nog andere mogelijkheden zegt Decaluwé. "Ik stel vast dat er ook voor verplaatsingen te voet nog groeimarge is in onze provincie, om voetwegen op te waarderen. Oude trambeddingen en verlaten spoorbeddingen kunnen we inzetten om quick wins te realiseren." Daarbij haalt de gouverneur het voorbeeld aan van Lombardsijde: daar komt ruimte vrij omdat ze daar het tramspoor verleggen. De ruimte die vrijkomt gaan ze aantrekkelijk maken voor voetgangers en fietsers, en ook een deel waterbuffering voorzien.

Sneller technologie invoeren

In zijn rede pleitte de gouverneur voor een snelle uitrol van onder andere 5G, dat is supersnel internet om vervoermiddelen en verkeerssignalisatie met elkaar te kunnen verbinden. Hij haalt ook het voorbeeld van het dossier A19/N8 aan als voorbeeld waarbij de prioriteiten verschuiven: "Er zijn nog wel stemmen die opgaan voor de doortrekking van de A19, maar studies wijzen aan dat de mobiliteitsproblematiek wel kan opgevangen worden met een ombouw van de N8. Dat heeft minder ambities qua capaciteit dan de doortrekking, maar het heeft wel een aantal andere opportuniteiten rond bijvoorbeeld fietsverbindingen.

Gouverneur Decaluwé wil ons ook meer bewust maken van de milieu-impact op de mobiliteit. "We moeten ons daarnaast ook wel durven afvragen of de huidige infrastructuur nog op alle plaatsen afgestemd is op de noden. De verlaning van het laatste stuk E40 in Oostende zou opportuniteiten kunnen bieden om meer groen in de stad te brengen." Ook het spreiden van vrachtverkeer, zoals tussen Mesen en Heuvelland, leverde belangrijke resultaten op.

Minder snel

Tegelijk pleit de gouverneur ervoor dat we ook trager gaan rijden. "Op gemeentewegen is de inzet van GAS-boetes een mogelijke uitweg om ook op gemeentewegen de trajectcontroles gefinancierd te krijgen," meent de gouverneur. "Bovendien moet er meer ingezet worden op automatisatie om de administratie af te handelen."

Alle dorpen screenen

Om alle problemen in kaart te brengen, en vooral ook om tot goeie oplossingen te komen pleit Decaluwé er voor om de hele provincie te screenen. "Screen alle 250 West-Vlaamse dorpen, en hou zo de vinger aan de pols. Alleen op die manier weten we als overheden hoe mensen verhuisbewegingen maken, waar ze hun winkels of werk zoeken, of er een regionaal tekort aan huisartsen of aan geldautomaten dreigt." En we moeten ook 'slimme oplossingen mogelijk, besluit de gouverneur: "Er is veel meer mogelijk dan een fysieke locatie waar een permanentie wordt verzekerd, van ophaalpunten tot flexwerkplekken."

 

 

 

 

Redactie

Kies West 24

Volg alles live over de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni.