Nieuws

Geen GAS-boe­tes meer voor sla­gen en dief­stal­len in West-Vlaan­de­ren: par­ket vervolgt

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Diefstallen en slagen en verwondingen zullen in West-Vlaanderen niet meer onder de GAS-wet (gemeentelijke administratieve sancties) vallen. Het parket van West-Vlaanderen zal dergelijke feiten voortaan rechtstreeks strafrechtelijk vervolgen. Het aanpakken van lokale overlast zal centraal staan in de nieuwe protocolakkoorden met de gemeenten.

De huidige GAS-wet werd in 2013 ingevoerd om steden en gemeenten de bevoegdheid te geven om lokale overlast zoals sluikstorten, wildplassen en graffiti aan te pakken. In de daaropvolgende jaren werd de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties uitgebreid, maar dat leidde tot een versnipperd beleid. Zo werden diefstallen in bepaalde gemeenten via GAS bestraft, terwijl dat in andere gemeenten niet mogelijk was.

"Het parket beschikt over de nodige ervaring en expertise om deze ernstige feiten, die vaak complex en betwistbaar zijn, adequaat te beoordelen en te vervolgen",

Procureur des Konings Filiep Jodts over slagen en diefstallen

Uniform beleid

Het parket West-Vlaanderen werkte ondertussen een nieuw protocolakkoord uit, dat in de hele provincie van toepassing zal zijn. Het is de bedoeling om zo voor een uniform en coherent beleid te zorgen.

Feiten van diefstal of slagen en verwondingen zullen voortaan niet langer onder de GAS-wet vallen. "Deze misdrijven zullen voortaan rechtstreeks door het parket vervolgd worden. Het parket beschikt over de nodige ervaring en expertise om deze ernstige feiten, die vaak complex en betwistbaar zijn, adequaat te beoordelen en te vervolgen", aldus procureur des Konings Filiep Jodts.

De nieuwe protocollen zullen tegen september 2024 in alle West-Vlaamse steden en gemeenten van kracht zijn. "Door deze misdrijven uit GAS te halen, brengen we de toepassing ook terug naar de essentie: het bestrijden van duidelijke gevallen van lokale overlast", besluit Jodts.

Belga
Andy Debo