Nieuws

GAS-boe­te van 350 euro voor wie geen con­for­mi­teits­at­test aan­vraagt voor huur­wo­ning in Brugge

2023-04-11 00:00:00 - GAS-boete van 350 euro voor wie geen conformiteitsattest aanvraagt voor huurwoning in Brugge

Wie een woning wil verhuren of ter beschikking stelt in Brugge moet over een goedgekeurd conformiteitsattest (CA) beschikken. Wie dat niet aanvraagt krijgt een GAS-boete van 350 euro die jaarlijks herhaald wordt als de overtreding blijft bestaan.

Sinds 1 januari 2022 is een conformiteitsattest verplicht voor huurwoningen in Brugge. Zo'n attest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat de woning aan de minimale kwaliteitsnormen voldoet.

Kwaliteitslabel voor woningen

In het huidige reglement is nochtans geen sanctie voorzien. De stad hoopt dat iedereen de voordelen van het verplichte CA inziet. Het kwaliteitslabel mag maximaal tien jaar oud zijn. Daarnaast is het label verplicht voor alle huurwoningen ouder dan twintig jaar.

De verhuurder moet het attest aanvragen bij een nieuwe huurder. Als de huidige huurder de woning al huurde voor 1 januari 2022 kan de verhuurder wachten om een CA aan te vragen tot er een nieuwe huurder in de woning komt. Het conformiteitsonderzoek vindt plaats tijdens de wissel van huurders.

Tijdens het onderzoek gaat de woningcontroleur na of de woning voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden die beschreven staan in de Vlaamse Codex Wonen. Die gaat na of de woning veilig en gezond is. In Brugge zijn er zes woningcontroleurs.

De redactie

Kies West 24

Volg alles live over de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni.