Nieuws

Een op vier ple­zier­boot­jes niet in orde met voorschriften

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Een kwart van de pleziervaartuigen blijkt niet in regel te zijn met de vaarvoorschriften. Daarom organiseert de Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort aan de start van het vaarseizoen een infodag voor de pleziervaart.

Heel wat zeil- en motorjachten kiezen deze zomer voor de Noordzee en veiligheid is op zo’n druk bevaren water erg belangrijk.

"Van de inspecties die wij de afgelopen jaren uitvoerden stelden wij vast dat zo’n 26 % van de pleziervaarders niet in regel is", zegt Eric Hiele, hoofdscheepvaartsdeskundig. "We verbaliseren die groep niet. Die mensen worden gesensibiliseerd of aangesproken om zich in regel te stellen."

Een deel van de infodag speelt zich op het water af. De jachteigenaars krijgen de kans om te oefen met rookpotten, lichten en vuurpijlen. Zaken die van levensbelang zijn in noodsituaties in volle zee. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) krijgt jaarlijks zo’n 400 noodoproepen en in 80 % gaat het om tussenkomsten voor pleziervaarders.

Ook het gebrek aan nautische kennis is een heikel punt dat vandaag aan bod kwam. In België is een vaarbewijs niet verplicht om als pleziervaarder op zee te mogen gaan.

De redactie