Nieuws

Duif besmet met virus in Brug­se kin­der­boer­de­rij, maat­re­ge­len van kracht

In de kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek is een milde vorm van de ziekte van Newcastle (paramyxovirose) vastgesteld bij één van de wilde duiven.

De ziekte is geen volgelgriep, maar vormt wel een bedreiging voor pluimvee en reisduiven. De ziekte is niet gevaarlijk voor de mens. De federale overheid stelt een beschermingszone van 500 meter rond de kinderboerderij in, waarin de stad en haar inwoners bepaalde maatregelen moeten nemen om verdere verspreiding te voorkomen. De bewoners in de beschermingszone worden via brief op de hoogte gebracht.  De maatregelen gelden niet voor bewoners buiten die zone. 

Maatregelen

* In de afgebakende zone moeten alle duiven opgesloten worden.

* Iedere houder van duiven en pluimvee binnen het beschermingsgebied moet binnen de 48 uur aangifte doen van het aantal gehouden duiven en ander pluimvee. Dat kan gebeuren via het webformulier https://www.brugge.be/registratieduivenenpluimvee of telefonisch via 050 44 8000. 

* Indien de hobbyhouders geen attest van vaccinatie hebben van de laatste drie maanden, moeten ze hun pluimvee en duiven binnen 48 uur laten vaccineren, met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels. 

* Het is verboden om pluimvee, duiven en broedeieren te vervoeren.

* In de zone mag niemand de duiventillen binnen, behalve personen die gewoonlijk de duiven verzorgen.

* Verantwoordelijken van professionele pluimveebedrijven moeten al het pluimvee van hun bedrijf laten onderzoeken door een dierenarts en een bewijs van vaccinatie van het pluimvee van hun bedrijf tonen of het pluimvee laten vaccineren door de dierenarts.

Deze maatregelen zijn van toepassing tot 2 maart. De kinderboerderij heeft de nodige maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, en blijft gewoon open voor bezoekers. Meer info over de ziekte van Newcastle vind je op de website van het FAVV: http://www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/

De redactie