Nieuws

Alco­hol tij­dens lock­down: stress zorgt voor meer alcoholgebruik

2020-06-04 00:00:00 - Alcohol tijdens lockdown: stress zorgt voor meer alcoholgebruik

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) liet onderzoeken hoe de Vlaming tijdens de lockdown met alcohol omging. Voor velen blijft het alcoholgebruik stabiel, maar 21% geeft aan meer te drinken tijdens de lockdown.

Voor velen blijft het alcoholgebruik stabiel. Gezien de sluiting van de horeca en het verminderde sociaal contact, betekent dat logischerwijs wel dat er een verschuiving is naar meer thuis drinken. Bij anderen veranderde de gedronken hoeveelheid wel. Aan de ene kant van de schaal is een kwart van de Vlamingen minder gaan drinken, aan de andere kant geeft 21% aan meer te drinken tijdens de lockdown. Dat cijfer ligt nog hoger bij hoogopgeleiden. Voorts blijkt dat wie meer is gaan drinken, ook vaker met negatieve emoties worstelt. Dat is reden tot bezorgdheid, want het kan een voorbode zijn van problematisch drinken.

Globaal gezien is er weinig verschil tussen het aantal glazen alcohol dat men per week drinkt tijdens de lockdown, in vergelijking met de periode ervoor. Maar meer in detail bekeken geven de cijfers een diverser beeld. En vallen meerdere tendensen op.
Eerst het goede nieuws: 1 op 4 Vlamingen drinkt minder dan voor de lockdown. De groep die 20 of meer standaardglazen per week drinkt, is zelfs licht afgenomen.

Anderzijds zegt een niet te verwaarlozen groep, 21% van de respondenten, méér te drinken dan voordien. En er wordt meer gespreid doorheen de week gedronken: op alle dagen (behalve op zaterdag) ligt het percentage respondenten dat op die dag drinkt lichtjes hoger dan vóór de lockdown. Dat heeft uiteraard met de sluiting van de horeca te maken. Alle alcoholgebruik is zich nu thuis gaan afspelen. Ook voor wie niet meer drinkt dan voordien, is het niet uit te sluiten dat zich door het thuisgebruik een aantal ongezonde gewoontes installeren.

Hoe hoger opgeleid, hoe meer alcohol

Bij mensen met een diploma hoger onderwijs klimt het percentage dat meer is gaan drinken tot 28%. Terwijl slechts 17% van wie enkel een diploma secundair onderwijs heeft, meer is gaan drinken. Dat is minder verbazingwekkend dan het lijkt. “Hogeropgeleiden drinken altijd al meer dan lageropgeleiden. Dat weten we onder meer uit de Gezondheidsenquête. Maar we zien nu dat ze in deze uitzonderlijke omstandigheden nog wat extra zijn gaan drinken,” licht Katleen Peleman, directeur van VAD, toe.

Bezorgdheid om link met psychisch welzijn

Misschien nog relevanter dan de cijfers over hoeveel glazen er gedronken worden, zijn de bevindingen over de omstandigheden van het alcoholgebruik in corona-tijden. Uit het onderzoek blijkt een duidelijk verband tussen meer drinken en een slechtere
gemoedstoestand.

Mensen die aangaven dat ze meer last hadden van stress, eenzaamheid, verveling of spanningen in het gezin, drinken nu meer. Wie met negatieve gevoelens worstelt, geeft ook aan het nu moeilijker te hebben om niet meer te drinken dan men zich voorneemt. Ook bingedrinking en dronkenschap komen meer voor naarmate men meer met negatieve gevoelens worstelt.

Meer info nodig?

Meer info nodig over alcohol en andere drugs in tijden van corona? Check www.druglijn.be/covid-19 of bel, mail en chat anoniem via www.druglijn.be/stel-je-vraag.

De redactie