Offi­ci­eel: KV Oos­ten­de is failliet

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

In Brugge heeft de ondernemingsrechtbank de voetbalclub KV Oostende failliet verklaard. Advocaat Patrick Content uit Oostende is aangesteld als curator. Hij moet het faillissement afhandelen.


“KV Oostende zat al langere tijd in financiële moeilijkheden”, zegt de woordvoerder van de ondernemingsrechtbank.


“Op 25 januari 2024 werd door de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, reeds een voorlopig bewindvoerder aangesteld. Dit is een voorlopige en tijdelijke maatregel waarbij het beheer van de onderneming wordt toevertrouwd aan een onafhankelijk bewindvoerder. De voorlopig bewindvoerder zou de mogelijkheden onderzoeken om de activiteiten van KV Oostende verder te zetten en de schulden af te lossen, eventueel door middel van een overname.”

“Geen structurele oplossing”

“De voorlopig bewindvoerder stelde vast dat er geen structurele oplossing kon worden gevonden voor de schulden van KV Oostende”, zegt de woordvoerder.

“De voorlopig bewindvoerder ging over tot dagvaarding in faillissement, zoals wettelijk voorgeschreven. Verschillende schuldeisers hebben zich aangesloten bij de vordering van de voorlopig bewindvoerder.

De rechtbank behandelde deze zaak laatst op de zitting van 3 juni 2024 en sprak het vonnis vandaag uit. De rechtbank oordeelde in het vonnis dat uit de gegevens bleek dat KV Oostende niet meer in staat was om haar schulden op een normale wijze en binnen een aanvaardbare termijn af te lossen.”

Wat heeft de rechtbank beslist?

De rechtbank oordeelde als volgt:

• verklaart NV Koninklijke Voetbalvereniging Oostende, met zetel te 8400 Oostende, Leopold Van Tyghemlaan 62, in staat van faillissement;

• bepaalt de datum van staking van betaling in overeenstemming met artikel XX.105 Wetboek van Economisch Recht op heden;

• benoemt Heidi Diet, rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank, tot rechter-commissaris;

• stelt Patrick Content, advocaat, aan als curator;

• beveelt dat de schuldeisers van de gefailleerde aangifte van hun vordering zullen doen in het Centraal Register Solvabiliteit van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de datum van dit vonnis;

• bepaalt de datum waarop het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit moet worden neergelegd op 16 juli 2024.

Andy Debo