Nieuws

Wit­te kwik­staart is Vogel van het jaar

2020-11-24 00:00:00 - Witte kwikstaart is Vogel van het jaar

De witte kwikstaart is uitgeroepen tot 'vogel van het jaar'. Bijna 3.000 mensen brachten hun stem uit voor de jaarlijkse campagne van Vogelbescherming Vlaanderen.

Ruim een vijfde van alle stemmen ging naar de witte kwikstaart. Het meest opvallende kenmerk bij deze soort is de lange, smalle, zwart-witte staart die permanent op en neer bewogen wordt. Het dier is niet bedreigd in ons land, maar zal wel extra aandacht krijgen volgend jaar.

De huismus strandde op plaats twee met 15 procent van de stemmen en de ringmus op plaats drie met 12 procent.

Zoals elk jaar kon er gekozen worden tussen twaalf vogelsoorten binnen een bepaald thema. Het ene jaar zijn de twaalf laureaten bijvoorbeeld bosvogels, het andere jaar tuinvogels. Deze keer zocht Vogelbescherming Vlaanderen naar vogels die te zien waren rond spoorwegen, omdat de Europese Commissie 2021 voorgesteld heeft als Europees jaar van de spoorwegen.

Er kon gekozen worden tussen de houtduif, de ring- en huismus, de ooievaar, de grauwe kiekendief, de spreeuw, de kleine mantelmeeuw, de grasmus, de visarend, de roek, de witte kwikstaart en de blauwe reiger.

Belga