Nieuws

West-Vlaan­de­ren wil popu­la­tie boom­kik­kers in Zwin bescher­men en uitbreiden

2022-06-17 00:00:00 -  West-Vlaanderen wil populatie boomkikkers in Zwin beschermen en uitbreiden

De provincie West-Vlaanderen pakt uit met een soortactieprogramma om de populatie van de boomkikker in de Zwinstreek te beschermen, en zelfs uit te breiden.

Daarvoor worden poelen opgekuist, grachten geherprofileerd en afgedamd.

Zeldzaam

De boomkikker was enkele jaren geleden de zeldzaamste amfibie van West-Vlaanderen, met amper nog een handvol exemplaren in een vijver in Knokke-Heist. Dat aantal is ondertussen gestegen tot 4.000, maar dat moet volgens de provincie en de vzw Regionaal Landschap Houtland en Polders nog beter.

Gedurende vijf jaar worden extra inspanningen geleverd om het leefgebied van de boombikker te versterken en uit te breiden tot in Damme. Met een nieuw soortactieprogramma wil de provincie kleine populaties in de Zwinstreek, de omgeving van de Damse Vaart en de grens met Nederland met elkaar in contact brengen. Dat kan door het optimaal inrichten en beheren van een netwerk van dijken, polderwaterlopen en kleine leefgebieden.

Werken gestart

De eerste werken zijn afgelopen maandag gestart in de omgeving van het reservaat Fort Sint-Donaas. Zestien poelen worden opgekuist en grachten worden geherprofileerd en afgedamd om ze zo langer waterhoudend te maken. In het najaar worden enkele honderden meters haag aangeplant.

Het Regionaal Landschap Houtland en Polders zal ook in dialoog gaan met landbouwers, verenigingen, particuliere en lokale besturen in het gebied om hun terreinen boomkikkervriendelijk te maken. Alle terreinwerken worden volledig door het Regionaal Landschap gefinancierd.

Belga