Nieuws

West-Vlaam­se natuur­or­ga­ni­sa­ties rea­ge­ren geschokt op intimidaties

Boomplantactie

Volgens de West-Vlaamse Milieufederatie zijn verschillende van haar leden en vrijwilligers onlangs geïntimideerd door boeren. Het gaat van bedreigingen op sociale media tot intimidaties bij bosplantacties, zoals in Langemark vorig weekend.

Bart Vanwildemeersch, West-Vlaamse milieufederatie: “Met de tussenkomst van boeren bij een boomplantactie in Langemark, is een dieptepunt bereikt. Kinderen en ouders met een boompje in de hand, werden door grommende tractoren begeleid naar een grond die - reeds lang uit landbouwgebruik - bestemd was voor een bescheiden aanvulling van het quasi boomloze Langemarkse groen. Deze intimidatie staat niet alleen: eerder werden boomplanters bedreigd in Sint-Baafs-Vijve.”

Schermafbeelding 2024 02 17 om 15 24 59
Nieuws

Aanplanting bos in Langemark-Poelkapelle stoot op boerenprotest

Te grote focus op de aankoop van landbouwgronden

De West-Vlaamse Milieufederatie heeft begrip voor de vele bezorgdheden van de boeren, maar vindt dat er nu een te sterke focus ligt op één problematiek: de aankoop van landbouwgronden, en het viseren van natuurorganisaties. “Wij blijven geloven in overleg, maar dan wel met gesprekspartners die zich waardig en respectvol gedragen. We vragen aan de gemeentelijke én provinciale overheden om expliciet afstand te doen van deze intimidatie, en lopende gesprekken en plannen niet ‘overhaast en onder druk van de straat te laten vallen en haar breed maatschappelijke rol terug op te nemen.’ “

Landbouwers reageren: 'Dit ligt zeer gevoelig bij ons, zeker nu'

Verschillende landbouwers lazen de reactie van de West-Vlaamse Milieufederatie, vooral op de actie in Langemark-Poekapelle, op onze website en wensen zelf wat duiding te geven. De landbouwers waren in Langemark-Poelkapelle aanwezig om verschillende redenen:

"Ook al is het minderwaardige grond, het gaat nog steeds om herbevestigd agrarisch gebied en met de problematiek van de laatste maanden ligt dit allemaal zeer gevoelig bij ons. Het merendeel van de landbouwers ziet er op zich geen graten in om daar een bos te planten, ware het niet dat men bezorgd is wat dit in de toekomst zal betekenen. Zo is het in het verleden al dikwijls gebeurd dat men rond een stukje natuur beperkingen gaat opleggen voor de omliggende bedrijven. Dit was de grootste bekommernis van de landbouwers zaterdag. De manier van actie voeren was misschien ongelukkig gekozen, maar daarom hoeft dit niet zo uitvergroot te worden."


Ook de verwijzing naar de actie in Sint-Eloois-Vijve vinden de landbouwers niet (helemaal) kunnen: 

“Onze actie in Wielsbeke was bijzonder sereen en op geen enkel moment bedreigend. Het was ons opzet om een goed gesprek aan te gaan met de aanwezige vrijwilligers en onze flyers uit te delen. Het verwondert ons dan ook dat de West-Vlaamse Milieufederatie moord en brand schreeuwt. De lokale vrijwilligers van Natuurpunt de Torenvalk en ANB die aanwezig waren kunnen de rust ter plaatse beamen. Wij hebben het gevoel dat hier bewust extra wordt opgestookt, terwijl we zelf op het terrein in Wielsbeke veel begrip mochten ervaren. Jammer.”

De redactie