Hydro­loog waar­schuwt voor lan­ge­ter­mijn­ge­vol­gen van wateroverlast-oplossingen

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Hydroloog professor Patrick Meire uit Damme benadrukt dat een breed scala aan maatregelen nodig is om de huidige problemen in de Westhoek te voorkomen. Hij benadrukt de noodzaak van gezamenlijke inspanningen met Frankrijk, omdat het IJzerbekken als één geheel moet worden aangepakt, niet alleen lokaal.

Meire pleit voor het laten overstromen van kleine waterlopen en beekjes in de bovenloop in Frankrijk als een manier om water te bufferen. In de IJzervlakte moeten natuurlijke overstromingsgebieden beter kunnen bufferen, maar vaak zijn die gebieden bebouwd. Hij benadrukt de noodzaak om deze gebieden vrij te houden van bebouwing en waar nodig bestaande bebouwing te verwijderen.

Geen duurzame oplossing op lange termijn

Hoewel er een groeiende roep is om dijken te verhogen, vaste pompen te installeren en de IJzer te baggeren, waarschuwt Meire dat deze maatregelen geen duurzame oplossing zijn op lange termijn. Het aanleggen van meer dijken zou de beschikbare ruimte voor water en natuurlijke buffering alleen maar verkleinen. Baggeren kan problematisch worden tijdens droogteperiodes die ook worden verwacht. Dit kan resulteren in ingrepen op korte termijn die de situatie op lange termijn bemoeilijken.

Stefaan Six
Emile Beeckman