Nieuws

Waar is dat lie­ge­beest ?” Poli­tie­vak­bon­den voe­ren actie aan stad­huis Kortrijk

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Goed 100 politiemensen hebben maandagavond actie gevoerd voor de Kortrijkse gemeenteraad om een beter loonakkoord en betere pensioenregeling te eisen. Ze verwijten Minister van Justitie Van Quickenborne - die er niet was - woordbreuk. "Waar is dat liegebeest?" zongen de actievoerders.

Opschudding, bommetjes, pyrotechnisch materiaal en loeiende sirenes. De actie van de gezamenlijke politievakbonden (NSPV, VSOA en ACV politie) aan het Kortrijkse stadhuis ging allerminst ongemerkt voorbij. Met goed honderd manifestanten waren ze afgezakt naar de gemeenteraad van Kortrijk. Hun kop van jut, Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, was evenwel niet aanwezig. Omwille van een nieuwe dreiging verblijven hij en zijn gezin noodgedwongen in een safehouse. Dat wisten de vakbonden, maar omdat Van Quickenborne nog steeds titelvoerend burgemeester is, lieten ze de actie toch doorgaan in Kortrijk.

"Waar is dat liegebeest ?"

De bonden hekelen vooral het feit dat er - volgens hen - woordbreuk is gepleegd. "Akkoorden die afgesloten zijn moeten gehonoreerd worden," zegt Vincent Houssin van vakbond VSOA. " Het protocol zegt dat onze huidige eindeloopbaanregeling pas kan stoppen wanneer er een harmonisatie is, een globaal akkoord. Dat akkoord is er niet maar toch dringt de kern ons dit op. Meer nog, er is een protocol ondertekend in januari dat stelt dat onze huidige regeling blijft bestaan tot er een harmonisatie is. Ondertekend door Binnenlandse Zaken en Justitie. Maar nu wil men daar op terugkomen. Dit is woordbreuk."

En daarom willen de bonden dus actie voeren in Kortrijk. Ze doen dat door te scanderen "Waar is dat liegebeest ?" Waarmee gedoeld wordt op Van Quickenborne. Vanaf 15 december volgt er ook een "boetestaking". Geen echte staking maar een oproep van de vakbond aan de agenten om minder repressief te handelen en geen 'kleine boetes' meer uit te schrijven. 

Waar gaan de vakbonden niet mee akkoord?

Wat de kern voorstelt is kort samengevat  de volgende regeling: Politiemensen krijgen - in fases - per jaar 2000 euro bruto loonopslag (45% vanaf oktober '23, vanaf januari '24 90% en later in 2024 de resterende 10%). Dit komt op 160 euro per maand en kost de regering 136 miljoen euro. Bovenop de indexering die er al is. De vervroegde uitstapregeling (vanaf 58 jaar nu, richting 60 jaar) wordt in fases doorgetrokken tussen nu en 2030. De regering investeert ook 310 miljoen euro in rekrutering van nieuw personeel en nieuw materiaal.

"Hoort hier niet thuis, dit is beneden alle peil"

Ruth Vandenberghe, de zetelende burgemeester van Kortrijk, verliet voor de start van de gemeenteraad even de raadszaal om een pamflet van de vakbonden in ontvangst te nemen. Ze deed dat waardig en reageerde kort voor onze camera: "Ik vind dit hier niet passend. Dit is materie die in Brussel moet aan bod komen. En ik vind dit ook bijzonder ongepast. Men wist dat de Minister hier niet zou zijn. Hij wordt bedreigd met zijn leven. Dan is het erg ongepast om nu op die manier te protesteren. Ik denk dat de politie een maatschappelijke functie te vervullen heeft. De manier waarop de openbare orde hier wordt verstoord, met een soort ongepast taalgebruik, dat vind ik beneden alle peil."

2022-12-12 00:00:00 - "Waar is dat liegebeest ?" Politievakbonden voeren actie aan stadhuis Kortrijk - whatsapp_image_2022-12-12_at_18.52.01.jpeg
Bart Coopman