Nieuws

VUB-onder­zoek: Wie woon­de in de mid­del­eeu­wen in Ieper?

2020-06-05 00:00:00 - VUB-onderzoek: Wie woonde in de middeleeuwen in Ieper?

Een multidisciplinair team van onderzoekers van de VUB wil aan de hand van de skeletten uit de begraafplaats van de middeleeuwse Sint-Niklaasparochie in Ieper voor eens en voor altijd uitmaken wie onze steden bevolkte.

Voor hun project, "The Make-Up of the City: A Transdisciplinary Study of Urban Society in the Pre-Modern Low Countries", willen ze een selectie van de best bewaarde skeletten aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen. De begraafplaats van de Sint-Niklaasparochie in Ieper werd in 2018 opgegraven. Er werden meer dan 1.200 graven blootgelegd, waarvan een deel relatief goed bewaard zijn. Het kerkhof, want dat was het, werd gebruikt van de 13de tot de 17de eeuw en nogal wat van de begravingen dateren uit de eerste periode dat de begraafplaats in gebruik was.

"Dat is voor ons een erg belangrijk en interessant gegeven", zegt de promotor van het project, VUB-professor Laatmiddeleeuwse Geschiedenis Bart Lambert. "Ieper was in die tijd een op Europese schaal toonaangevend centrum voor de textielproductie. De stad maakte deel uit van een netwerk van grotere en kleinere steden in de middeleeuwse Nederlanden. De stadsontwikkeling in de lage landen begon vroeger dan in de rest van Europa, wat het onderzoek nog belangwekkender maakt. Onze historische bronnen vertellen ons heel wat over die steden, maar hoe die stadsbevolking er precies uitzag blijft tot vandaag heel moeilijk te achterhalen."

Partners zijn het Yper Museum, erfgoedcel CO7 en het agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaanderen), dat de skeletten in zijn depot in Vilvoorde bewaart. Van daaruit zullen ze per batch van vijftig tot honderd naar het UZ worden gebracht voor analyse. De financiering komt integraal uit de VUB-pot, waar de Onderzoeksraad besliste om 500.000 euro in het project te investeren, als schoolvoorbeeld van een transdisciplinair onderzoek.

LEES OOK:

 

Belga