Nieuws

Vogels steeds min­der besmeurd met olie

Sinds het begin van de tellingen in 1962 zijn nog nooit zo weinig met olie besmeurde dode vogels aangetroffen op de Belgische stranden.

Dat blijkt uit een studie van het INBO dat recent verscheen in het vakblad Marine Pollution Bulletin.   Reden daarvoor is de afname van het aantal olielozingen op de Noordzee.

Hoewel de studie alle zeevogels omvat, neemt de zeekoet een speciale plaats in. Zeekoeten zijn bijzonder gevoelig voor olievervuiling, en wordt daarom internationaal als een indicator gebruikt. Internationaal is vastgelegd dat de Noordzee een goede milieukwaliteit heeft wanneer minder dan 10 procent van de zeekoeten besmeurd is met olie. Nu is ongeveer 15 procent van alle gestrande zeekoeten besmeurd met olie. Maar toch is de verbetering al spectaculair: in de jaren ‘60 was het gemiddeld 99 procent. Ook voor andere vogels vertoont de oliebevuilingsgraad een opvallende daling. 

Vossen

Het aantal vogels dat geschikt is voor het onderzoek naar olievervuiling neemt sterk af. Enerzijds omdat er alsmaar minder besmeurde vogels aanspoelen en anderzijds omdat de aangespoelde kadavers steeds vaker worden aangevreten. Dat laatste houdt waarschijnlijk verband met de toename van het aantal vossen langs de kust.

De redactie