Nieuws

Ver­scherp­te poli­tie­con­tro­le tij­dens 6 uren van Kortrijk

2015-11-19 00:00:00 - Verscherpte politiecontrole tijdens 6 uren van Kortrijk

In het kader van de recente aanslagen in Parijs en het verhoogde dreigingsniveau in België zullen er tijdens de 6 uren van Kortrijk verscherpte controles georganiseerd worden door de politie- en ordediensten.

Voor klassementsproef Moeskroen gelden enkele bijkomende veiligheidsmaatregelen. Autostal Groeninghe kan wel formeel bevestigen dat editie 23 komend weekend zal plaatsvinden. Door het verhoogde terreuralarm is vanuit de crisiscel Binnenlandse Zaken aan de politiediensten opdracht gegeven om extra waakzaam te zijn, zeker op (sportieve) evenementen.

Autostal Groeninghe is donderdag door de politiezone Moeskroen op de hoogte gesteld dat er op KP Moeskroen, de tweede klassementsproef met start om 17u37, verscherpte controle zal zijn in de publiekszone op de Lavanosite. De bezoekers worden aangeraden om geen rugzakken of handtassen mee te brengen. Wie dat wel doet zal mogelijk gefouilleerd worden door de diensten. Niet enkel in Moeskroen zullen er meer patrouilles ingezet worden, ook bij de andere betrokken politiezones is de staat van paraatheid opgevoerd. Bijkomende maatregelen zijn er evenwel niet.

Autostal Groeninghe toont begrip voor de bijkomende maatregelen. Er worden ongeveer 3.000 toeschouwers verwacht in Moeskroen en ongeveer 10.000 gespreid over het hele weekend. De veiligheid van het publiek, onze honderden medewerkers en deelnemende teams, krijgt absolute prioriteit.

De redactie