Nieuws

Ven­ti­lus-rap­port vrij­dag klaar

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De Duitse expert Dirk Westermann, verbonden aan de universiteit van Ilmenau, zal weldegelijk morgen zijn rapport opleveren over de Ventilus-hoogspanningslijn. Dat bevestigt het kabinet van Vlaams Energieminister Zuhal Demir (N-VA).

De Ventilus-lijn is nodig om de elektriciteit van windparken op zee aan land te brengen. De Vlaamse regering onderzoekt al jaren of die hoogspanningslijn best ondergronds of bovengronds komt. Uit het rapport van intendant Guy Vloebergh bleek eerder dat het zo goed als onmogelijk en zeer duur is om dat ondergronds en op gelijkstroom te doen. 

Extra onderzoek

Maar op vraag van verschillende actiegroepen en van de West-Vlaamse burgemeesters heeft de regering ingestemd met een extra onderzoek naar die piste, al spreekt ze zelf eerder van een 'dubbelcheck'. Op voorstel van de burgemeesters is de Duitse professor Dirk Westerman aangesteld. Hij is professor aan de Technische Universiteit van Ilmenau en staat bekend als specialist in ondergrondse hoogspanningslijnen op gelijkstroom. 

Westerman zou intussen hebben laten weten dat hij de resultaten uit het eerdere rapport kan bestuderen, maar dat hij geen verder onderzoek kan voeren wegens een conflict of interest. Zijn universiteit krijgt immers heel wat opdrachten van het Duitse 50Hertz, en zou voor de helft afhankelijk zijn van hun financiering. 50Hertz is een dochteronderneming van de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia.

Het kabinet-Demir bevestigt dat de professor morgen zijn werkstuk zal neerleggen. Volgens het kabinet is er geen indicatie dat dat onvolledig zal zijn. "Het rapport van de intendant en de voorstellen van de burgemeesters zijn hem bezorgd met de vraag om die te bespreken in zijn rapport", valt te horen. Er is volgens het kabinet voorlopig dan ook geen reden om aan te nemen dat er deze maand geen beslissing zou kunnen worden genomen in het dossier.

"Recht op inspraak"

Bart Dochy, de CD&V-burgemeester van Ledegem die optreedt als spreekbuis van de burgemeesters, verwacht een uitnodiging van de regering. "Er werd afgesproken dat er naar ons zou worden teruggekoppeld vooraleer het rapport wordt voorgesteld", zegt hij. "Wij hebben nog recht op inspraak in de opmaak van het document."

"Als in het rapport onomwonden kan worden gesteld dat het een objectief wetenschappelijk werk is zonder sprake van beïnvloeding, zullen wij ons daar achter scharen", vervolgt de CD&V'er. "Als dat niet het geval is, hebben we geen enkele stap vooruit gezet. En dat is nochtans wat ook wij willen." 

Bekijk ook 

Belga