Nieuws

Uniek: Mid­del­eeuw­se hou­ten ton­nen ont­dekt in Brugge

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Bij een archeologisch onderzoek in Brugge zijn vijf oude tonnen gevonden aan de Sint-Annarei. De ontdekking is uniek en bewijst dat er oude ambachten werden uitgeoefend op de site. Verder onderzoek van de kuipen moet duidelijk maken welke activiteiten er waren in de middeleeuwen.

Archeologen hebben op de funderingen en resten van muren sporen gevonden die teruggaan tot de 13de eeuw. De opvallende kuipen zijn in hout en zullen later uitgebroken worden.

Verder onderzoek van de inhoud van de tonnen moet duidelijk maken wie in middeleeuwen actief was op deze site. Het kan gaan om ververs, om mensen die leer maakten van dierenhuiden of  om ambachtslui die actief waren in de lakennijverheid.

'Spectaculaire vondst'

Nico Blontrock, schepen van Cultuur in Brugge: 'We staan hier in de tuin van een voormalige brouwerij, Den Hert.  En wat we gevonden hebben zijn vijf tonnen en wat resten van huizen. Waar we nu staan, letterlijk hier, was een straatje. Een verbinding met de achterliggende Rei. We zijn nu nog aan het uitzoeken, en dat doen we door de tonnen straks te ontleden, wat hier precies is geweest? Waren het volders of ververs? We gaan dat uitzoeken. Het is alleszins een spectaculaire vondst!'

Aan de overkant van de Sint-Annarei waren ververs aan de slag. Dat ambachtslui hier hun ding deden, is ergens logisch. Water is vlakbij en we zijn net buiten de binnenstad waardoor geurhinder geen probleem oplevert. Na een restauratie komt er een B&B op dit terrein.

De redactie