Nieuws

U bent gewaar­schuwd: van­daag en mor­gen gro­te con­tro­le­ac­tie Aflei­ding ach­ter het stuur’

Politie zwaailicht

Vandaag en morgen organiseert de politie de vierde nationale controleactie tegen afleiding achter het stuur. 48 uur lang zullen de Federale Wegpolitie en lokale politiezones bestuurders controleren, onder andere op gsm-gebruik achter het stuur. 

Het doel van deze aangekondigde actie is in de eerste plaats om mensen te doen nadenken over de gevaren van afleiding tijdens het rijden, één van de voornaamste oorzaken van (dodelijke) verkeersongevallen.

Scheren en opmaken

Tijdens de vorige editie van de actie ‘Afleiding achter het stuur’ in mei 2023 hebben de deelnemende politiediensten 2.681 overtredingen vastgesteld rond gsm-gebruik en 339 rond andere vormen van afleiding achter het stuur, zoals een krant lezen, zich opmaken of scheren. In totaal werden dus 3.020 overtredingen vastgesteld en 462 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. 

De onmiddellijke inning bedraagt 174 euro plus administratiekosten, je rijbewijs kan onmiddellijk ingetrokken worden en bij een dagvaarding voor de politierechtbank kan de boete oplopen tot 4.000 euro.

2023-05-26 00:00:00 - Actie tegen gsm achter het stuur: 203 rijbewijzen ingetrokken
Nieuws

Actie tegen gsm achter het stuur: 203 rijbewijzen ingetrokken

De redactie