Nieuws

Tien hec­ta­re nieu­we natuur in Jabbeke

2023-03-12 00:00:00 - Tien hectare nieuwe natuur in Jabbeke

Inwoners van Jabbeke konden vandaag deelnemen aan een geleide wandeling door 10 hectare nieuw gevormd rietmoeras langs het kanaal Brugge-Oostende in Kwetshage (Jabbeke).

De nieuwe natte natuur komt er als leefgebied voor Europees beschermde vogelsoorten. Tijdens de wandeling werd een nieuwe watermolen ingehuldigd die de waterstand in het rietmoeras op peil zal houden. 

Vorig jaar in februari startte de Vlaamse Landmaatschappij met inrichtingswerken langs het kanaal Brugge-Oostende om graslanden om te vormen tot een natuurgebied. Ze compenseert zo leefgebieden voor vogels die verloren gingen door de uitbreiding van de achterhaven van Zeebrugge. Het eerste deel van de werken, goed voor 10 hectare rietmoeras, is nu klaar. Het nieuwe rietmoeras in Kwetshage komt er als leef- en jachtgebied voor de bruine kiekendief. Ook andere vogelsoorten waarvoor Europese natuurdoelen zijn vastgelegd, zoals roerdomp en porseleinhoen, zullen hier hun gading vinden. 

NIEUWE STUW

Om rietmoeras te bekomen, werden er grootschalige grondwerken uitgevoerd. Rietmoeras is een aaneenschakeling van stukken open water afgewisseld met waterriet en met droger riet op de oevers. Om dat rietmoeras optimaal te ontwikkelen moest het waterpeil verhogen, daarom werd er in de buurt een nieuwe stuw gebouwd. De stuw zal er in de toekomst voor zorgen dat alle water in het gebied wordt opgehouden. 

Om de waterafvoer van de stroomopwaarts gelegen gebieden te verzekeren werd het Kwetshagezwin verlegd tot aan de rand van het gebied. De oude bedding van de waterloop zal worden ingericht als centrale as in het rietmoeras, met open water en rietkragen. ​ De stroomopwaarts gelegen landbouwgebieden zullen dus zeker geen negatieve invloed ondervinden van de waterpeilverhoging in Kwetshage.

SAMENWERKING

De realisatie van de klimaatbestendige natte natuur in Kwetshage is deels een uitvoering van de Blue Deal van de Vlaamse regering (projectprogramma natte natuur). De bouw van de windwatermolen en de inrichting van het achterliggend gebied gebeurden in het kader van het project Fresh4Cs (Interreg 2 Zeeën).

Deze morgen protesteerden boeren nog aan het nieuwe natuurgebied

Redactie