Nieuws

Tekst stik­stof­ak­koord biedt geen per­spec­tief, vindt de Boerenbond

2022-02-23 00:00:00 - Boeren bezorgd om gevolgen stikstofplan

Het stikstofakkoord van de Vlaamse regering creëert enige duidelijkheid, maar zal niet het perspectief brengen dat de boeren nodig hebben. Zo reageert de Boerenbond op de decretale vertaling van dat akkoord dat dinsdag in het Vlaams parlement werd ingediend. "De taakstelling voor vele varkens- en pluimveebedrijven blijft loodzwaar. Bovendien blijven er een aantal principiële problemen behouden waar wij ons altijd tegen zullen blijven verzetten", zegt voorzitter Lode Ceyssens.

Het stikstofakkoord van november was al de derde deal in twee jaar tijd. De Vlaamse regering raakte het eens om de reductiemaatregelen uit het akkoord van maart van dit jaar te behouden, net als de vergunningsdrempels voor industrie en landbouw.

Verplicht sluiten

De onvergunbaarheidsdrempel voor landbouwbedrijven verdween wel, net als de verplichte sluiting in 2030 voor de veelbesproken lijst met rode bedrijven.

2022-02-23 00:00:00 - Boeren bezorgd om gevolgen stikstofplan
Nieuws

Vlaamse regering bezegelt vannacht dan toch nieuw stikstofakkoord

Tot slot komt er een mogelijkheid tot 'extern salderen', waardoor een landbouwer de uitstootrechten van een collega die ermee stopt kan overnemen.

Onbegrijpelijk

Maar Boerenbond loopt allesbehalve over van enthousiasme over de teksten. Ze bieden weliswaar enige duidelijkheid voor bedrijven die een hervergunning van hun huidige bedrijfssituatie willen aanvragen.

Maar het blijft voor Boerenbond onbegrijpelijk dat inspanningen van stoppende bedrijven, zoals varkensbedrijven die instappen in de vrijwillige opkoopregeling, niet in rekening zullen gebracht worden om de reductiedoelstelling van de bedrijven die verder investeren in de sector, te verlichten.

"Woordbreuk"

Het is voor de organisatie ook onduidelijk hoe in de praktijk zal worden omgegaan met de individuele passende beoordelingen. "Dit decreet biedt onvoldoende duidelijkheid en al zeker geen concreet toekomstperspectief voor de komende jaren", aldus Ceysens.

"Er blijven nog veel vraagtekens. Hoe zal men concreet rekening houden met stikstof uit het buitenland? Wordt het in de praktijk haalbaar voor bedrijven om stikstofruimte met elkaar uit te wisselen? Hoe snel zullen nieuwe technieken erkend geraken? En krijgen bedrijven die investeren in technieken ook garanties dat ze nadien niet opnieuw moeten investeren?" 

De voorzitter spreekt ook op een aantal vlakken van "woordbreuk" van de Vlaamse regering, zoals in verband met het vernietigen van tijdelijk ongebruikte productierechten op individueel bedrijfsniveau. "Een aantal principiële elementen blijft behouden in het nieuw ingediende amendement", gaat Ceysens voort. "Hier zullen wij ons altijd tegen blijven verzetten. We zullen de teksten in detail bestuderen en vervolgens hierover in overleg gaan met onze hoofdbestuursleden om te kijken op welke manier we de belangen van onze leden het best kunnen verdedigen."

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
Belga