Nieuws

Ver­deel­de reac­ties op stik­stof­ak­koord: vaag­heid troef”, zeg­gen jon­ge boeren

landbouw
Jonge boeren hebben nog veel vragen over de precieze uitwerking, het perspectief na 2030 en de impact van het stikstofakkoord op de lange termijn. "Hoewel er hoopvolle principes aanwezig zijn, kunnen we pas tevreden zijn als jonge boeren op het terrein niet meer vastzitten. Daar zijn wij nog lang niet", zegt Bram Van Hecke, nationaal voorzitter van Groene Kring, de organisatie voor jonge land- en tuinbouwers.

Kort samengevat: wat betekent het nieuwe stikstofakkoord?

  • Landbouwers kunnen toch nog een vergunning aanvragen als ze boven de vastgelegde uitstootdrempel uitkomen, na een grondig milieuonderzoek.
  • Boeren kunnen vanaf 2025 uitstootrechten overnemen van een andere landbouwer die ermee stopt = extern salderen
  • Verplichte sluiting in 2030 verdwijnt voor de rode bedrijven, onder voorwaarden.

Na oppositiepartijen Groen en Vlaams Belang, reageren ook de jonge boeren op het stikstofakkoord. Volgens jongerenorganisatie Groene Kring blijft het ook na het derde stikstofakkoord vaagheid troef, al ziet ze dat er "stappen vooruit gezet zijn". "Voor jonge boeren is het van groot belang dat er behalve stikstofreductie ook perspectief komt om nog aan landbouw te blijven doen. Voor Groene Kring was dat dé belangrijkste eis in het dossier", klinkt het.

"We zullen pas gerust ademhalen als het beleid effectief juridisch verankerd wordt en het verschil kan maken op landbouwbedrijven."

Toekomstmogelijkheden

In het nieuwe akkoord lijken voor het eerst principes besproken die perspectief aan jonge boeren kunnen bieden, stelt Groene Kring. Onder meer het wegnemen van de onvergunbaarheidsdrempel en de optie tot extern salderen kunnen volgens de organisatie toekomstmogelijkheden bieden. Dat laatste systeem laat toe dat een landbouwer de uitstootrechten kan overnemen van een andere landbouwer die ermee stopt.

2022-02-23 00:00:00 - Boeren bezorgd om gevolgen stikstofplan
Nieuws

Vlaamse regering bezegelt vannacht dan toch nieuw stikstofakkoord

"De concrete uitwerking van deze nieuwe principes zal bepalend zijn voor het uiteindelijke perspectief voor jonge boeren", aldus de jongerenorganisatie . "Als het te rigide of te duur wordt, dan zal er helemaal geen mogelijkheid zijn. Het volledige akkoord zal hoe dan ook een zware impact hebben op de landbouwsector."

Bouwunie reageert tevreden

Bouwunie reageert opgelucht op het stikstofakkoord. “Een vergunningenstop dreigde voor nieuwe bouw- of infrastructuurprojecten, wat uiteraard niet de bedoeling kon zijn”, reageert Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens. Met het akkoord lijkt een einde gekomen aan de onzekerheid in de bouwsector.

De bouworganisatie is ook tevreden dat kleine of middelgrote bouwprojecten voor een vergunning geen complexe wetenschappelijke studie moeten uitvoeren, de zogenaamde ‘Passende Beoordeling’. Dit zou voor bouwkmo’s een dure en zware administratieve last betekend hebben.

Bouwunie benadrukt dat het nu van belang is om alles in een voldoende onderbouwd juridisch kader te gieten, dat de toets van het Grondwettelijk Hof kan doorstaan.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
Belga