Nieuws

Stu­die brengt geur­hin­der Heer­nis­se in kaart

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

In en rond het industriegebied Heernisse  in Diksmuide wordt al geruime tijd regelmatig geurhinder gemeld en waargenomen.

De omgevingsinspectie van het Vlaams Departement Omgeving kreeg hier in de loop van vorig en dit jaar regelmatig meldingen over van bewoners en exploitanten uit de buurt. Ook de stadsdiensten van Diksmuide ontvingen verschillende klachten. Om een beeld van de omvang en ernst van de geurhinder te krijgen, voert de milieu-inspectie van het Departement Omgeving de komende maanden met eigen middelen een professionele geurstudie uit. 

Snuffelmetingen

De komende maanden zullen experten zogenaamde ‘snuffelmetingen’ uitvoeren. Hierbij wandelen ze rond in de buurt en proberen ze de geurpluim van elk van de bedrijven af te bakenen. Aan de hand van tien zo’n snuffelploegmetingen wordt de jaarlijkse geurimpact van de betrokken bedrijven gemodelleerd. 

Geurdagboek

Daarnaast zullen verschillende mensen in de buurt gevraagd worden om drie maanden lang een geurdagboek bij te houden. In zo’n dagboek wordt op verschillende momenten van de dag bijgehouden of er al dan niet geur waargenomen wordt en hoe hinderlijk ze is. Op het recyclagepark van Diksmuide zal ook nog een meteomast geplaatst worden om weersomstandigheden zoals wind en temperatuur in kaart te brengen. Die gegevens worden dan aan de geurwaarnemingen gekoppeld.

Resultaat

De studie moet nagaan waar de geur vandaan komt en of er bijkomende maatregelen nodig zijn. De resultaten van de studie worden verwacht in het voorjaar van 2021.

Lees ook:

De redactie