Nieuws

Geur­hin­der moet onmid­del­lijk ophou­den”: Stad Harel­be­ke ver­rast over bedrijfs­ac­ti­vi­teit in Stasegem

Harelbeke

In Harelbeke wil het stadsbestuur dat de geurhinder door firma Stadsbader in de kanaalzone in Stasegem onmiddellijk ophoudt. De stad vraagt dat de bevoegde inspectie de nodige onderzoeken doet. In een reactie zegt het bedrijf dat niet bewezen is dat zij de enige bron van de geurhinder zijn. Stadsbader benadrukt ook dat het over de nodige vergunningen beschikt en wil  bekijken om hinder te vermijden in de toekomst.

“Bron is verwerking van vervuilde grond, ook met PFAS/PFOS”

In Stasegem zijn er de jongste weken klachten over sterke geurhinder. De milieudienst van Harelbeke kreeg hier meldingen over en kon de firma Stadsbader opsporen als bron van de geurhinder in de kanaalzone.

“De geur wordt veroorzaakt door de bewerking van vervuilde grond”, zegt Stad Harelbeke.

“Bij die bewerking ontstaat de specifieke geur. Het bedrijf is in de omgevingswetgeving ingedeeld als klasse 1-bedrijf. Dat wil zeggen dat de vergunningen worden verleend door de provincie. De Omgevingsinspectie van het Vlaams Gewest is verantwoordelijk voor toezicht en de controle. Het bedrijf is vergund voor de verwerking van verschillende soorten vervuilde grond. Uit het plaatsbezoek van onze diensten bleek dat er ook, vergund, PFAS/PFOS-houdende gronden worden gereinigd.”

“De stad was hiervan niet op de hoogte, we vernamen pas recent over welke verwerking dit ging”

Schepen Naert over de geurhinder

“Niet op de hoogte”

“De stad was hiervan niet op de hoogte, we vernamen pas recent over welke verwerking dit ging”, zegt schepen Naert die ook zelf de geur vaststelde in zijn straat en tuin.

“Omdat we zelf geen toezichthoudende overheid zijn en dus niet bevoegd, vroegen we de Omgevingsinspectie en het bedrijf met aandrang de situatie dringend aan te pakken en de nodige onderzoeken te doen. Men moet het nodige doen om de hinder onmiddellijk te doen ophouden.”

De stad benadrukt bij de bevoegde instanties "het belang van verder onderzoek naar oplossingen over het geurprobleem en eventuele gezondheidsrisico’s".

“Mocht er nog overlast zijn, kan je dit doorgeven via omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be of 050 247 960. Meer informatie bij de milieudienst via 0800 21 202”, besluit de Stad Harelbeke.

"We hebben alle nodige vergunningen en bekijken hoe we de hinder voor de buurt kunnen beperken."

Woordvoerder van firma Stadsbader over de klachten van geurhinder

Reactie bedrijf Stadsbader: "Niet bewezen als enige bron van geurhinder & nodige vergunningen op zak"

"Het is niet bewezen dat ons bedrijf de enige bron is van de geurhinder in Stasegem." Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf Stadsbader in een telefonische reactie.

"We hebben ook alle nodige vergunningen voor de bewerking van vervuilde grond. Bovendien veroorzaken wij geen gezondheidsrisico's. Uiteraard willen wij de hinder voor de buurt beperken. We zullen dan ook onderzoeken hoe we dat nog meer kunnen doen", besluit de woordvoerder van het bedrijf.

Andy Debo
Bart Coopman