Nieuws

Actie­groep en gemeen­te tevre­den met ver­nie­ti­ging omge­vings­ver­gun­ning Silvamo

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De actiegroep Leefbaar Kortemark is tevreden met de vernietiging van de omgevingsvergunning van de afvalstortplaats Silvamo in Kortemark. Eind 2022 gaf Vlaams minister Zuhal Demir groen licht om nog 25 jaar voort te doen, maar de actiegroep en de gemeente Kortemark vochten die vergunning aan. Met succes. Want ze willen geen aanvoer van met PFAS vervuilde grond.

Wouter Onraedt, Leefbaar Kortemark: "Wij zeggen: het is een stort voor niet-gevaarlijk afval. Als we beginnen spreken over 50 mg per kg afval, dat wordt het gevaarlijk afval en daar heeft de rechter ons in gevolgd."

De actiegroep Leefbaar Kortemark strijdt al langer tegen een mogelijke aanvoer van met PFAS vervuilde grond bij Silvamo in Kortemark. De huidige vergunning die vernietigd is zette de poort op voor de aanvoer
van Volgens de bestreden vergunning van minister Demir zou de afvalstortplaats dat nog 24 jaar kunnen doen in een oude kleiput. "Laat ons hopen dat met het arrest dat er nu is niet verder vervuild wordt. Men geeft toch de indruk dat men van goede wil is. Als de minister een nieuwe vergunning zal geven met nultolerantie voor PFAS dan gaan we er ook van uit dat Silvamo dat zal volgen."

Silvamo01
Nieuws

Omgevingsvergunning Silvamostort vernietigd

Huiswerk hermaken

Ook de gemeente Kortemark verzet zich tegen de komst van PFAS-houdende grond afkomstig van de Oosterweelwerken in Antwerpen. Toon Vancoillie, schepen van vergunningsbeleid Kortemark: "Wij willen waarborgen dat er in Kortemark geen PFAS-houdende afvalstoffen worden gestort. De opmerkingen zijn door de minister niet echt nageleefd, ze heeft er te weinig op geantwoord. De raad voor vergunningsbetwistingen wijst haar nu terecht en zegt dat ze haar huiswerk moet herdoen."

Omdat de rechter niet de onmiddellijke sluiting van de stortplaats oplegt, kan Silvamo nog zeker vier maanden verder. Vlaams minister Zuhal Demir zal de vergunning herbekijken, en laat ook weten dat er geen acute risico’s zijn noch voor de gezondheid van buurtbewoners, noch voor het milieu.

Lorenzo Dejonghe
Ben Storme