Nieuws

Roe­se­laar­se STAP kli­maat­vrien­de­lijk­ste van Vlaanderen”

2021-05-04 00:00:00 - "Roeselaarse STAP klimaatvriendelijkste van Vlaanderen"

In Roeselare investeren de stad, de provincie en Vlaanderen 630.000 euro in de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten.

In antwoord op de oproep van Vlaanderen en Provincie West-Vlaanderen diende stad Roeselare twee subsidiedossiers in voor energiebesparende ingrepen in het complex. "Door deze ingrepen wordt de STAP de klimaatvriendelijkste academie van Vlaanderen", luidt het.

Voor de renovatie van het buitenschrijnwerk krijgt Roeselare van Vlaanderen 220.000 euro subsidie. Van de provincie West-Vlaanderen krijgt de stad 80% van het investeringsbedrag met een maximum van 100.000 euro.
De STAP is overgeschakeld naar 100% duurzame LED-verlichting en bespaart daarmee 9,74 ton CO2 per jaar en realiseert een daling van 60% op het elektriciteitsverbruik. Deze investeringen kaderen in de doelstellingen die de stad heeft opgenomen in haar klimaatdoelstellingen van de klimaatswitch.

De redactie