Pro­vin­ci­aal over­leg over aan­pak snelwegparkings

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Op 1 september vindt in Brugge een provinciaal overleg plaats over de aanpak van de problematiek van transmigratie op de snelwegparkings.

Ons land blijft een populair transitland, transmigranten proberen in geparkeerde vrachtwagens te glippen om zo de oversteek te wagen naar het Verenigd Koninkrijk. Dit levert gevaarlijke situaties op en zorgt voor een groot onveiligheidsgevoel bij (vrachtwagen)chauffeurs. Daarom is een krachtdadig en gecoördineerd optreden vereist.

Federaal minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters organiseren hiervoor vijf provinciale overlegmomenten om tot één gemeenschappelijke aanpak te komen. "Transmigratie is een federaal en lokaal probleem waar we met zijn allen aan hetzelfde koord moeten trekken. We gaan nu met de gouverneurs, de politiediensten en de verschillende lokale besturen samen zitten om te zoeken naar oplossingen,” zegt minister Peeters.

Op elk overleg worden de provinciegouverneur en de burgemeesters van de steden en gemeenten waar een snelwegparking gelegen is uitgenodigd. Zo ook het afdelingshoofd van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en vertegenwoordigers van de lokale en federale politie.

De redactie