Nieuws

Pleeg­zorg Vlaan­de­ren zoekt gezin­nen voor crisispleegzorg

Pleegzorg

Pleegzorg Vlaanderen is op zoek naar pleeggezinnen, in het bijzonder voor crisispleegzorg. Daar is de nood immers het hoogst en zonder voldoende plaatsen komen de kinderen terecht op minder aangewezen plaatsen. Om de oproep kracht bij te zetten, voert de organisatie volgende week actie.


Pleegzorg is een hulpvorm voor kinderen en jongeren, en voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek, die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen of mogen wonen. Pleeggezinnen bieden gedurende die tijd opvang en zorg. Volgens Pleegzorg Vlaanderen gaat het om meer dan 10.000 kinderen, jongeren en volwassenen in Vlaanderen die opvang krijgen in meer dan 7.000 pleeggezinnen.

Tekort is groot

De organisatie wil vooral de crisispleegzorg in de kijker zetten, want daar is het tekort aan gezinnen groot. "In 2023 kregen we 1.121 aanmeldingen voor crisispleegzorg. 744 van deze vragen moesten we onbeantwoord laten", zegt coördinator Jeroen Vandenbussche. "Deze kinderen kwamen terecht in een leefgroep, ziekenhuis of een andere, minder aangewezen, tijdelijke oplossing. Dat is allesbehalve ideaal."

“We zoeken gezinnen die rust kunnen bieden en sensitief zijn.”

Jeroen Vandenbussche

Vandenbussche merkt op dat een engagement als crisispleegouder niet evident is. "We verwachten heel wat flexibiliteit van deze pleeggezinnen", legt hij uit. "'s Ochtends telefoon krijgen, 's avonds een kindje in huis, is geen uitzondering. Zo'n crisisplaatsing is voor het kind in kwestie nodig, maar vaak ook traumatisch. We zoeken dus gezinnen die rust kunnen bieden en sensitief zijn. Ze nemen de zorg op tot er een langdurige oplossing gevonden wordt."

De redactie