Nieuws

Plan­nen voor woon­to­ren in Nieuwpoort

2018-02-23 00:00:00 - Plannen voor woontoren in Nieuwpoort

Een projectontwikkelaar heeft het plan opgevat om een woontoren met 24 bouwlagen op te trekken op de Zeedijk in Nieuwpoort. 

De percelen lopen door tot aan de Albert I Laan. De bouwheer is al langer aan het praten met het stadsbestuur en bracht het project onlangs op de agenda van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro). Tijdens de gemeenteraad van gisteravond kwam het project even ter sprake op aangeven van gemeenteraadslid Arnel Lemaire (sp.a).  Momenteel kan een dergelijke woontoren er niet komen, daar is immers geen BPA of RUP van kracht", reageert burgemeester Vanden Broucke.   Lemaire vreest evenwel voor de impact op de omgeving als het project er ooit komt.

Stefaan Kerger