Nieuws

Ouders kam­pe­ren voor school­poort in Brug­ge voor inschrij­vin­gen Bui­ten­ge­woon Secun­dair Onderwijs

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

In Brugge kamperen ouders voor de schoolpoort van De Ravelijn. Dat is een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Inschrijvingen gebeuren daar nog niet digitaal, en er zijn maar drie plaatsen vrij voor acht kinderen. Om dus zeker te zijn dat ze zich maandagochtend kunnen aanmelden houden ze tot dan de wacht aan de ingang.

Kamperen voor de school om je kind in te schrijven: net om dat te vermijden voerde Vlaanderen nieuwe regels in: scholen met capaciteitsproblemen moeten hun inschrijvingen online regelen. Maar hier zitten ze, aan de school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs De Ravelijn, in Brugge.

Er zijn maar drie plaatsen vrij, maar er zijn 8 aanmeldingen. Daarom hebben ouders er dus voor geopteerd om hier te komen kamperen. Om er zeker van te zijn dat hun kind maandagmorgen als eerste kan worden ingeschreven. Inschrijven gebeurt er nog niet digitaal: dus moeten ze hier maandagmorgen negen uur wel zijn. En dus nog het liefst bij de eerste drie.

Statement

Door hier te kamperen willen ze ook aanklagen dat er te weinig plaatsen zijn in het buitengewoon onderwijs. Maar voorlopig zit er niets anders op dan kamperen: de camper staat al klaar voor de komende twee nachten. Want behalve deze school is er in de regio maar één alternatief. Daar zijn de inschrijvingen gelukkig wel online.

We konden zelf de school niet bereiken voor een reactie, en ook deze ouders hebben voorlopig nog niemand gehoord.

Jonas Debrouwere
Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse