Nieuws

Koksij­de stuurt seni­o­ren op pad om ande­re oude­ren te bevra­gen in groot­scha­lig behoeftenonderzoek

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De gemeente Koksijde gaat samen met de Vrije Universiteit Brussel en enkele senioren een 400-tal zestigplussers bevragen. De seniorenraad wil zo een beter zicht krijgen op de behoeften en wensen van de oudere bevolking. Koksijde is als kustgemeente in de Westhoek de meest vergrijsde gemeente van het land.

Al een kleine 50 senioren hebben zich kandidaat gesteld om hun leeftijdsgenoten in Koksijde de komende weken te bevragen. Bedoeling is dat 420 senioren de enquête invullen.

Het soort onderzoek loopt overal in Vlaanderen, maar Koksijde zal, statistisch gezien, een stuk interessanter zijn. "We zijn de meest vergrijsde gemeente van België. 54 procent van onze bevolking is zestigplusser", zegt seniorenconsulent Katleen Calcoen. In vijftien jaar tijd is het aantal zestigplussers met twaalf procent gestegen.

Nieuwe uitdagingen

Er wordt op veel indicatoren gepeild. Zijn senioren gezond? Zijn ze mobiel? Voelen ze zich eenzaam? Gaan ze nog naar de tandarts? Zijn er voldoende voorzieningen in hun buurt? Omdat de groep van ouderen zo toeneemt, ontstaan ook nieuwe uitdagingen. 

In Vlaanderen leven nu al 1,8 miljoen zestigplussers. Na de zomer pakt Koksijde uit met de resultaten.

De redactie