Nieuws

Ondanks ver­gun­nings­wei­ge­ring: 56 pla­ta­nen moe­ten wij­ken in Gistel

2023-06-07 00:00:00 - Ondanks vergunningsweigering: 56 platanen moeten wijken in Gistel

Het stadsbestuur van Gistel heeft aangekondigd dat ze alsnog van plan zijn om de 56 gezonde platanen in de Kleine Warande te kappen. De bomen moeten wijken voor riolerings- en straatwerken. Dat besluit heeft geleid tot ontevredenheid bij de buurtbewoners van de Kleine Warande.

De buurtbewoners tekenden beroep aan bij de provincie en startten ook een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg. De provincie heeft de buurtbewoners onlangs gelijk gegeven in hun verzet tegen de kap, omdat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar alternatieven waarbij de bomen behouden kunnen blijven. Pas nadat het stadsbestuur hierop werd gewezen, hebben ze een bomeneffectenanalyse laten uitvoeren. Verschillende vergelijkbare projecten in de regio hebben aangetoond dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om bomen te sparen tijdens dergelijke werken, maar het stadsbestuur lijkt vastbesloten om alle bomen te verwijderen, ondanks deze alternatieven.

“Arrogant en onbegrijpelijk besluit”

De bewoners van de Kleine Warande zijn heel teleurgesteld en verontwaardigd over het feit dat het stadsbestuur hun wensen negeert en geen rekening houdt met de beschikbare alternatieven. Ze noemen het besluit van het stadsbestuur schandalig, arrogant en onbegrijpelijk, vooral in een tijd waarin klimaatverandering en natuurbescherming steeds belangrijker worden.

Bekijk ook: 

Celien Tanghe