Oli­vier Dor­me nieu­we zon­e­com­man­dant Fluvia

2022-03-01 00:00:00 - Olivier Dorme nieuwe zonecommandant Fluvia

Olivier Dorme is de nieuwe zonecommandant van Hulpverleningszone Fluvia. Zijn mandaat loopt zes jaar.

Olivier Dorme volgt Jan Leenknecht op, die was het voorbije jaar waarnemend zonecommandant na het vertrek van Frank Maertens  Leenknecht wordt adjunct-zonecommandant.

"De uitdaging is om de brandweer betaalbaar te houden en tegelijk een sterke dienstverlening te blijven garanderen," zegt Dorme. "Wijzigingen in de wetgeving en de snelle maatschappelijke evoluties maken deze uitdaging alleen maar groter en zullen de nodige inspanning en flexibiliteit vragen van alle stakeholders."

Sociaal weefsel herstellen

"De twee voorbije jaren met de coronacrisis hebben veel gevergd van onze medewerkers. Mensen in eerste lijn werden rechtstreeks geconfronteerd, maar ook de interactie onder elkaar ontbrak op vele momenten. We moeten werk maken om de sociale cohesie onder de medewerkers te herstellen."

Dorme is van Zwevegem en was jarenlang vrijwilliger bij de post Zwevegem.Hij was ook brandpreventie-adviseur en directeur facility.

 

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse